Společnost CTP N.V., největší kótovaný vlastník, developer a správce  průmyslových a logistických nemovitostí v kontinentální Evropě podle hrubé pronajímatelné plochy (GLA), dokončuje fúzi se společností Deutsche Industrie Grundbesitz AG („DIG“).

Firma CTP se stala již dříve držitelem 80,9 % akcií společnosti DIG.

V důsledku fúze je dokončena právní integrace společnosti DIG do skupiny CTP. Společnost CTP získala 100% podíl ve společnosti DIG a subjekt DIG přestal existovat.

Očekává se, že vyčlenění, na jehož základě bude bývalý podnik DIG vyčleněn do nově založeného nizozemského subjektu CTP Germany B.V., bude provedeno poté, co CTP obdrží z pohledu příslušných německých orgánů kladné závazné rozhodnutí týkající se některých daňových aspektů.

Zdroj: CTP