Obchodní podmínky realitního portálu lokatio.cz

  1. Provozovatelem realitního portálu lokatio.cz na webové stránce https://lokatio.cz/ (dále jen „Portál“) je společnost reLokatio s.r.o., IČ 046 35 001, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Provozovatel“).
  2. Portál je určený zejména k inzerci pronájmu komerčních prostor (především skladů a výrobních prostor) ve vlastnictví třetích stran (dále jen „Prostory“) a nabídky logistických a dalších doplňkových služeb provozovaných třetími stranami (dále jen „Služby“).
  3. Informace o Prostorách a Službách zveřejněných na Portálu byly Provozovateli poskytnuty třetími stranami. Provozovatel nemá možnost všechny tyto informace ověřovat a nenese odpovědnost za pravdivost, přesnost nebo aktuálnost těchto informací.
  4. Informace o Prostorách a Službách zveřejněné na Portálu nepředstavují příslib uzavření smlouvy ani jinou závaznou nabídku a Provozovatele, vlastníka Prostor, nebo poskytovatele Služeb uvedených k ničemu nezavazují.
  5. Informace a fotografie zobrazené na Portálu nesmí být bez souhlasu Provozovatele kopírovány, zveřejňovány nebo jakkoliv jinak využívány k jinému účelu, než je inzerce na Portálu.
  6. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv upravit či doplnit.

 

reLokatio s.r.o.