ČESMAD BOHEMIA odhaduje, že v ČR chybí 15 tisíc řidičů kamionů

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA dlouhodobě vnímá a řeší nedostatek profesionálních řidičů.  Je faktem, že odvětví silniční dopravy trpí trvalým nedostatkem kvalitních řidičů, a to nejen v ČR, ale i všech evropských zemích. Je to extrémně znát v letních měsících, kdy si někteří řidiči vybírají dovolenou a dopravci nejsou schopni plně uspokojovat poptávku. ČESMAD BOHEMIA odhaduje, že v ČR chybí 15 tisíc řidičů kamionů a 5 tisíc řidičů autobusů.

Proto od roku 2008 jeho dceřiná společnost INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD BOHEMIA s.r.o. (ISD) vytváří podmínky pro dlouhodobý rozvoj lidských zdrojů v oblasti dopravy a logistiky, přispívá k popularizaci profese řidiče silniční nákladní a autobusové dopravy, komunikuje se středním školstvím a napomáhá uchazečům při jejich vstupu do tohoto oboru.
ISD rovněž provozuje pracovní a informačně-poradenský portál Truckjobs.cz. Během pěti let své existence dokázal Truckjobs vytvořit vlastní sociální síť, prostřednictvím které jsou dopravní firmy schopné oslovit řidiče kamionů a autobusů. Truckjobs začal tuto síť brzy doplňovat a zahájil spolupráci s významnými internetovými stránkami určenými pro řidiče a profesně blízkými inzertními stránkami. Tato spolupráce se stala základem pro vytvoření skupiny Truckjobsu.

Ředitel ISD Tomáš Bicera popisuje rozvoj této platformy:

    „V posledních dvou let se Truckjobs zaměřil na doplnění této skupiny o internetové zájmové stránky určené pro řidiče. V červnu 2021 byl Truckjobs.cz prostřednictvím své skupiny schopen oslovit více než 30 tisíc řidičů z České i Slovenské republiky. Během července 2021 se k této skupině přidaly další stránky a skupina tohoto portálu se rozrostla o dalších 22 000 řidičů. Truckjobs tak překonal hranici 50 tisíc řidičů, se kterými je schopen svou inzercí a svými příspěvky komunikovat, a posílil tak svou roli dominantního pracovního portálu určeného českým dopravním firmám.“