Contera postaví v centru Ostravy inteligentní administrativní budovu Organica

Nejmodernější technologie včetně inteligentního řízení budovy, kvalitní architektura, certifikace BREEAM Excellent a prestižní adresa v nově vzniklém centru města. To jsou nejzajímavější atributy budovy Organica, aktuálního projektu společnosti Contera v Ostravě.

Po dokončení v roce 2023 si velkou část budovy pronajme společnost TietoEVRY, mezinárodní poskytovatel IT služeb a jeden z největších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji. Organica však svým uživatelům a návštěvníkům nabídne mnohem více.

Společnost Contera, která se dosud specializovala především na moderní průmyslové stavby, diverzifikuje své portfolio a vstupuje do segmentu developmentu administrativních budov. Organica vznikne v centru Ostravy, v areálu Karolina.

„Výjimečná lokalita, vysoká kvalita výstavby a vynikající architektura jsou největšími lákadly pro její budoucí klienty a zákazníky. Organica se stane součástí nového administrativního a obchodního centra Ostravy, kde již vzniklo obchodní centrum Fórum Nová Karolina, administrativní budova Nová Karolina Park a budovy Trojhalí. Lokalita se nachází v pěší vzdálenosti od historického centra, ale také od významných dopravních uzlů, jako je ostravské hlavní nádraží a autobusový terminál. Troufám si tvrdit, že lepší místo v Ostravě nenajdete,“ říká Dušan Kastl, společník a jednatel společnosti Contera.

Ačkoli to na první pohled nikdo nepozná, jedná se o bývalý brownfield, který zde zůstal po letech průmyslové činnosti. Pozemek, který město po uzavření koksovny s vysokými náklady důkladně sanovalo a dekontaminovalo, získala Contera ve výběrovém řízení. Uspěla s konceptem budovy nabité moderními technologiemi, která reflektuje stávající přilehlou zástavbu rodinných domů a kombinuje high-tech kanceláře s obchody.

Unikátní pracovní prostory

Organica je budova se šesti nadzemními podlažími, přičemž v posledním bude otevřená terasa se zelení a relaxační zónou, a dvěma suterény s parkovištěm a technickým zázemím. Celá budova o hrubé podlahové ploše 26 300 m2 nabídne k pronájmu 23 300 m2 kancelářských a obchodních prostor, přičemž v jednom podlaží lze poskytnout až 4 200 m2 kompaktních kancelářských prostor. Ve východní části Náměstí Biskupa Bruna budou umístěny maloobchodní jednotky, na dalších stranách pak zázemí pro zaměstnance včetně cyklistické místnosti a restaurace s kavárnou.

Přestože stavba ještě nebyla zahájena, více než polovina budovy je již pronajata. Hlavním uživatelem bude společnost TietoEVRY, přední skandinávský poskytovatel IT služeb a softwaru působící po celém světě, který sem přesune své české ústředí. Obsadí téměř čtyři patra, zatímco zbývajících 5 000 m2 kancelářských prostor nabídne Contera dalším klientům. Celý projekt by měl být dokončen nejpozději ve třetím čtvrtletí roku 2023.

„Pandemie ukázala, že práci na dálku nebo home office zaměstnanci uvítali a rádi by tento systém využívali i po jeho úspěšném překonání. Interní dotazníkové šetření však ukázalo, že našim lidem chybí úzká spolupráce s kolegy, schůzky a diskuse podněcující kreativitu. Tento klíčový atribut nejsme schopni v online prostředí zopakovat. Odpovědí na tento problém je nový projekt Organica,“ říká Petr Lukasík, generální ředitel TietoEVRY Czech.

Společnost nabídne svým zaměstnancům unikátní pracovní prostory, které respektují pestrou škálu činností IT firmy a potřebu moderního stylu práce. Prostory budou rozděleny do zón, které budou odrážet jejich účel – zóny pro odpočinek, setkávání, týmovou či individuální práci. TietoEVRY dokonce umožní svým zaměstnancům přímo se podílet na navrhování všech interiérů.

Nová budoucnost pro Ostravu

Budovu navrhl ateliér Schindler Seko Architects, který má na svém kontě řadu významných staveb.
Organica byla navržena tak, aby splňovala vysoce kvalitní standardy a byla šetrná k životnímu prostředí. Teplota a kvalita vzduchu v interiéru je řízena pomocí senzorů, které reagují na koncentraci lidí v daném prostoru. Tam, kde se momentálně nikdo nenachází, je přívod vzduchu nižší. Na parkovišti najdou návštěvníci volné místo díky systému inteligentního parkování. Standardem je systém pomocných zdrojů energie, díky němuž bude budova částečně energeticky soběstačná. Budova bude vybavena nabíjecími stanicemi pro elektromobily a návštěvníci si budou moci nabít své telefony nebo tablety z USB přípojek integrovaných do laviček.

„Ostrava se postupně mění. Opouští těžký průmysl a přetváří se v moderní město. Contera se v Ostravě zaměřuje především na rozvoj průmyslových parků, které jsou však důležitým odrazovým můstkem pro rozvoj služeb s vyšší přidanou hodnotou. Město je také důležitým obchodním uzlem v rámci střední Evropy a součástí několikamilionové aglomerace. Jsme rádi, že k tomuto rozvoji můžeme přispět naší Organicou,“ říká Dušan Kastl.

Název Organica odkazuje na design budovy, který byl inspirován přírodními tvary a zároveň symbolizuje novou budoucnost Ostravy. Budova se bude pyšnit certifikátem BREEAM Excellent, který zaručuje úsporný provoz a udržitelnost. „Kromě nejmodernějších technologií uvnitř budovy a šetrného hospodaření s energií jsme se zaměřili také na exteriér a přilehlou zeleň. Budou provedeny rozsáhlé terénní úpravy včetně laviček, které dotvoří přilehlé náměstí a zpříjemní pobyt zaměstnanců a návštěvníků,“ dodává Martin Budina, ředitel pro rozvoj projektu společnosti Contera.

„Dlouhodobě podporujeme soukromé investice ve městě a věnujeme velkou pozornost systematické přípravě volných ploch, abychom je mohli nabídnout inves- torům. Koncepční rozvoj města, především jeho centra, by nebyl možný bez úzké spolupráce veřejného a soukromého sektoru. S firmou Contera máme dobré zkušenosti na základě právě realizovaného projektu průmyslové zóny v Hrušově a oceňujeme jejich snahu. Věřím, že budova Organica vzbudí oprávněnou pozornost u subjektů, které mají zájem v Ostravě podnikat, požadují atraktivní pracovní prostředí a vhodně architektonicky doplní předmětnou lokalitu,“ konstatuje Tomáš Macura, primátor města Ostravy.