CTP v Hradci Králové dokončila a předala nájemci první průmyslově-logistickou halu, druhou plánuje dostavit na jaře 2023

CTP, největší developer udržitelných průmyslově-logistických parků v České republice, dosáhl významného milníku v CTParku Hradec Králové, ve kterém dokončil výstavbu první moderní haly s plochou přes 5 tisíc m2. Prostory si pronajala a již převzala do zkušebního provozu logistická společnost Geis. V rámci spolupráce s městem vybudovala CTP u průmyslové zóny také novou světelnou křižovatku napojenou na centrální systém města, která má přispět k vyšší plynulosti provozu na hlavním dopravním tahu. V současné době developer staví druhou halu, kterou plánuje dokončit na jaře 2023.

Společnost CTP významně pokročila v budování udržitelného industriálního areálu CTPark Hradec Králové. Po vzájemné dohodě s městem nyní developer úspěšně dokončil první halu s rozlohou přes 5 tisíc m2. Moderní budovu s černým opláštěním si pronajala a již do zkušebního provozu převzala mezinárodní logistická společnost Geis. Kromě haly vybudovala společnost CTP ve spolupráci s městem také novou světelnou křižovatku. Ta je napojena na centrální dopravní systém města, aby přispěla ke zlepšení plynulosti dopravy.

„Je skvělé, že se podařilo dokončit první halu, která má již svého nájemce, a nadále můžeme pokračovat k úspěšnému dokončení celého projektu. Věřím, že CTPark Hradec Králové pomůže s rozvojem lokality a přinese mnoho nových příležitostí pro obohacení nejen podnikatelského prostředí v Královéhradeckém kraji. Rád bych také poděkoval představitelům města za spolupráci, na základě které jsme nad rámec původního projektu provedli úpravy infrastruktury, které vedou ke zlepšení plynulosti dopravy v okolí areálu,“ zdůraznil David Chládek, ředitel CTP pro Českou republiku.

Na jaře 2023 bude dokončena druhá hala s rozlohou přes 7 tisíc m2. Část budovy je již zasmluvněna nájemcem, který bude skladovat lékárenské zboží. K dispozici jsou ještě další dvě jednotky vhodné pro skladování, logistiku či lehkou výrobu. Součástí areálu jsou také CTBoxy nabízející tři funkce v jednom – maloobchod, kancelář a prostory pro skladování nebo lehkou výrobu. Jednotky jsou ideální pro menší lokální firmy a různé komerční aktivity jako je e-commerce, autoservis apod.

„Jsem moc rád, že se podařilo navázat se společností CTP smysluplnou spolupráci i přes historické události. Potvrzuje se, že společným jednáním je možné vyřešit prakticky každý složitý problém. Kromě toho, že na okraji města vzniká moderní areál, který rozšíří podnikatelské i pracovní příležitosti, spolupracujeme s developerem i na rozvoji města. Například dohromady vysazujeme v místních lesích 6 tisíc dubů a k tomu stovky plodonosných dřevin v alejích,“ doplnil Alexandr Hrabálek, primátor města Hradec Králové.

Celý areál CTParku se vyznačuje využitím nejmodernějších technologií a konstrukčních řešení. Nebudou chybět prvky pro efektivnější a úspornější využívání zdrojů jako systémy na zadržování dešťových vod, využívání šedých vod, bezvodé pisoáry, chytrá LED světla a mnoho dalších. CTP dlouhodobě dbá na udržitelnost parků a také na jejich vliv na životní prostředí a přínos lokalitě. Park bude plný zeleně včetně stromové aleje, k dispozici bude cyklostezka, přibudou nové zastávky MHD, přechody pro chodce a další prvky přispívající k lepší dostupnosti celého areálu. Stejně jako všechny CTParky i tento areál bude certifikován v rámci hodnocení ekologické udržitelnosti BREEAM.

CTPark Hradec Králové se nachází v srdci širšího východočeského regionu se silnou průmyslovou tradicí a téměř půl milionem obyvatel. Město Hradec Králové je regionálním centrem se značným vzdělanostním potenciálem a světově proslulými podniky. Díky spojení s českým hlavním městem Praha a Polskem a Německem je ideálním místem pro všechny typy podniků.