DACHSER Chem Logistics slaví 10 let na českém trhu

Mezinárodní logistický provider DACHSER uvedl před deseti lety na český trh řešení DACHSER Chem Logistics. To kombinuje DACHSER know-how v oblasti evropské sběrné služby se specifickými potřebami chemického průmyslu. Dnes je chemická logistika nedílnou součástí služeb společnosti DACHSER Czech Republic. Ta jen za loňský rok přepravila téměř 89 tisíc zásilek s chemickými výrobky o celkové váze 32 800 tun.

Chemický průmysl je jedním z nejúspěšnějších a nejvíce konkurenceschopným průmyslovým odvětvím a doslova zásobuje všechny ostatní sektory klíčovými meziprodukty, finálními produkty i řešeními. Navzdory turbulentní globální ekonomice i v posledních letech vykazuje stálý růst. „Růst tohoto odvětví je nejvíce poháněn pokračujícími inovacemi a diverzifikací materiálů a komponentů ve výrobním a stavebním sektoru stejně jako v oblasti spotřebního zboží,” říká  Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics. Logistika pro tyto sektory pak může představovat rozhodující přidanou hodnotu.

Historie specifického řešení DACHSER Chem Logistics pro globální zákazníky z chemického, ale i kosmetického průmyslu spadá do roku 2007, na český trh bylo uvedeno v roce 2011. DACHSER Chem Logistics kombinuje přepravní a skladovací služby s velmi specifickými odbornými znalostmi chemické logistiky. Díky své globální sítí pozemních, leteckých a námořních přeprav, standardizovaným procesům a podpoře inteligentních informačních technologií dokáže DACHSER poskytovat spolehlivé přepravní časy i potřebné kapacity. Interní standardy kvality a bezpečnosti pak splňují a dalece přesahují zákonné požadavky.

Nebezpečné zboží je u DACHSERU v dobrých rukou, bezpečnost je naší hlavní prioritou,“ vysvětluje Ing. Petr Chalupný, Project Manager DACHSER Chem Logistics, a dodává, „základem efektivity evropské i globální sítě společnosti DACHSER jsou pak jednotné standardy a IT.“ Klíčovou roli hrají integrované systémy po řízení přeprav a správu skladů: EDI centrum jako centrální komunikační platforma, internetový portál eLogistics a nástroj pro řízení událostí v rámci dodavatelského řetězce ActiveReport. Zabezpečení dat pro tyto systémy je  certifikované podle ISO 27001.

Správné zacházení s nebezpečným zbožím vyžaduje vysoce kvalifikované specialisty napříč celým logistickým řetězcem. DACHSER zavedl pro obchodní oblasti Road Logistics a Air & Sea Logistics jednotná interní nařízení s definovanými procesy pro přepravy a hodnocení rizik a investuje v této oblasti do vzdělávání svých zaměstnanců. Společnost má více než 255 regionálních bezpečnostních poradců pro nebezpečné zboží po celém světě, kteří každý rok provádějí pravidelné interní a externí školení pro více než 12 700 zaměstnanců.

Skutečnost, že DACHSER věnuje bezpečnosti zvýšenou pozornost, prověřily i nezávislé zdroje. Celkem 24 poboček společnosti DACHSER po celém světě získalo kladné hodnocení SQAS (Safety & Quality Assessment for Sustainability). „DACHSER v České republice jako partner chemického průmyslu je navíc držitelem certifikátu  Responsible Care – odpovědné chování v chemii, které uděluje Svaz chemického průmyslu České republiky,“ uvádí Ing. Jan Polter, MBA, obchodní ředitel DACHSER Czech Republic.

Také rostoucí ukazatele svědčí o tom, že je řešení u zákazníků úspěšné a získává pozitivní zpětnou vazbu z celosvětových trhů: v roce 2020 DACHSER odbavil přibližně 4 miliony zásilek s chemickým zbožím o celkové hmotnosti 3,4 milionů tun, a to včetně 1,25 milionů zásilek s nebezpečným zbožím o váze 457 000 tun. DACHSER v České republice za loňský rok odbavil téměř 89 000 zásilek s chemickým zbožím vážících celkem 32 800 tun.

 

Zdroj a foto: Dachser