Dachser v roce 2022 – nové sklady v Českých Budějovicích a Týništi nad Orlicí

Mezinárodní logistický provider DACHSER docílil v roce 2022 obrat ve výši 8,1 miliardy eur (+14,9 procenta) a již druhý rok po sobě tak ukončil s dvouciferným růstem. Letos plánuje investice ve výši více než 300 milionů eur.

Základem úspěchu společnosti Dachser v loňském roce byla vysoká úroveň odborných logistických znalostí, spolehlivost a kvalita služeb. „Chystáme se vstoupit do nové ligy,“ uvádí Burkhard Eling, CEO skupiny Dachser, a dodává, „naši zákazníci oceňují odolnost, kterou přinášíme do jejich dodavatelských řetězců, a toto naše úspěšné úsilí odměňují. Dachser je dnes stále více vnímán jako partner pro globálně propojená řešení a konzultant pro optimalizované dodavatelské řetězce.“

Kromě toho byli hlavními hybateli tohoto růstu křehké dodavatelské řetězce a nedostatečná kapacita, což vedlo k vysokým cenám na trhu. Počínaje zářím 2022 se ekonomický boom v logistice proměnil v návrat do běžných standardů podnikání v tomto oboru a přinesl snižující se počet zásilek a sazeb, zejména v leteckých a námořních přepravách. Za celý loňský rok tak Dachser přepravil 81,1 milionů zásilek (-2,9 procenta), s přibližně stejnou tonáží jako minulý rok ve výši 42,8 milionů tun.

Detailní pohled na vývoj v roce 2022

Obchodní oblast Road Logistics společnosti Dachser, která zahrnuje přepravu a skladování průmyslového a spotřebního zboží (European Logistics) a potravin (Food Logistics) zvýšila v roce 2022 svůj obrat o 14,2 procenta na 5,7 miliardy eur. Přepravená tonáž mírně vzrostla o 0,4 %, zatímco počet zásilek klesl o 2,8 procenta, to vše v prostředí vysokých cen paliv a energií a rostoucí zdrženlivosti spotřebitelů.

Obchodní divize European Logistics zvýšila svůj obrat o 13,4 procenta a rostla přibližně stejným tempem jako v roce 2021. Počet zásilek naopak klesl o 3,5 procenta. Tonáž zůstala konstantní na 30 milionech tun. Obchodní divize Food Logistics zaznamenala v roce 2022 výrazný růst, přičemž její obrat vzrostl o 17,1 procenta. V důsledku efektu dohánění poté, co byla zrušena omezení související s koronavirem, došlo v této obchodní divizi k mírnému nárůstu jak počtu zásilek (+1,8 procenta), tak jejich tonáže (+1,1 procenta). Dachser Food Logistics vygeneroval v minulém finančním roce obrat ve výši 1,3 miliardy eur a zůstává tak stabilním a spolehlivým pilířem obchodního modelu společnosti Dachser.

Po výjimečném růstu obratu v roce 2021, vyšší kapacity leteckých a námořních přeprav a oslabující růst v Číně v loňském roce způsobily, že růst v obchodní oblasti Air and Sea Logistics dosáhl nižší úrovně. Dachser v této obchodní oblasti uzavřel rok s 16,7% nárůstem obratu z 2,1 miliardy eur na 2,4 miliardy eur. Počet zásilek naopak klesl, celkem o 7,3 procenta.

„Během pandemie koronaviru se naše podnikání v letecké a námořní přepravě výrazně zviditelnilo,“ říká Burkhard Eling, a doplňuje, „přispěly k tomu takové faktory jako expanze sběrné služby LCL v námořní přepravě a síť charterových leteckých přeprav, která jen v loňském roce provozovala na 260 letů. Naši zákazníci oceňují, jak hluboce integrované jsou naše služby – na zemi, na moři i ve vzduchu. Tento USP (Unique Selling Proposition – jedinečný prodejní argument) v budoucnu ještě posílíme.“

Zakázky v oblasti kontraktní logistiky – inteligentní kombinaci skladování, služeb s přidanou hodnotou a dopravy – se vyvíjely velmi pozitivně. V roce 2022 nabídl Dachser svým zákazníkům kontraktní logistiky skladovou kapacitu 2,7 milionu paletových míst, což je zhruba o 152 000 více než v předchozím roce. Společnost má v současné době 163 skladových lokalit na čtyřech kontinentech a v roce 2023 plánuje přidat dalších 14 provozoven/lokalit.

Počet zaměstnanců v roce 2022 vzrostl o přibližně o 1 100 lidí na celkových 32 850 zaměstnanců. Vysoký podíl vlastního kapitálu přesahující 60 procent umožňuje společnosti Dachser nadále významně investovat do digitalizace, opatření na ochranu klimatu, svých zaměstnanců a rozšiřování své sítě, a to i v náročných ekonomických časech.

Burkhard Eling uvedl, že společnost bude v roce 2023 pokračovat ve zvoleném kurzu, a oznámil, že po 196 milionech eur, které investovala v roce 2022, plánuje v roce 2023 proinvestovat více než 300 milionů eur. Dachser již zahájil nový rok akvizicí holandské společnosti Müller specializované na logistiku potravin a akvizicí letecké a námořní spedice ACA International, která sídlí v australském Melbourne.

Pomalý začátek roku s poměrně nízkými přepravními objemy není pro Dachser důvodem k obavám. „Očekáváme, že po dvou letech výjimečného růstu obratu, ale také mimořádné zátěže pro provozní týmy, bude nyní rok 2023 svědkem návratu k normálu v logistice a v našem podnikání,“ uzavírá Burkhard Eling.

Obrat skupiny Dachser:

Netto obrat v milionech eur 2022 (prozatímní) 2021 Meziroční změna 2022 versus 2021
Road Logistics 5 701 4 992 +14.2 %
European Logistics 4 443 3 918 +13.4 %
Food Logistics 1 258 1 074 +17.1 %
Air & Sea Logistics 2 420  2 074 +16.7 %
Skupina Dachser 8 122 7 066 +14.9 %

Rok 2022 v Dachser Czech Republic

Dachser v České republice v loňském roce zaznamenal 17procentní nárůst obratu na 4,9 miliard korun (198 milionů eur), přičemž počet zásilek dosáhl více než 1,24 milionu a jejich tonáž vzrostla o 12 procent na 927 tisíc tun. Společnost Dachser Czech Republic v současné době zaměstnává téměř 600 zaměstnanců a v roce 2022 se jí dařilo jak ve sběrné službě a celovozových přepravách, tak i v oblasti kontraktní logistiky. Největší investice plynuly do rozvoje sítě – pobočka v Českých Budějovicích se přestěhovala do nových, větších prostor o velikosti 7 000 m2, které byly po několika měsících rozšířeny o dalších 2 400 m2. Společnost také otevřela novou provozovnu v Týništi nad Orlicí, s kapacitou 14 500 paletových míst. „Těší nás, že jsme loňský rok opět uzavřeli s dvouciferným růstem a že se nám zároveň dařilo udržet naši vysokou kvalitu služeb,“ uvádí Ing. Jan Pihar, generální ředitel Dachser Czech Republic, a doplňuje, „kromě toho jsme úspěšně rozvíjeli doručování s nulovými emisemi v centru Prahy a v Hradci Králové, projekt, na který jsme velmi hrdí a který budeme dále rozšiřovat i v letošním roce. Letos se také budeme soustředit na další zvyšování kvality a čekají nás investiční projekty do navýšení kapacit v oblasti