DHL SUPPLY CHAIN NASTAVUJE NOVÝ PRŮMYSLOVÝ STANDARD V E-COMMERCE DÍKY SVÉ EVROPSKÉ SÍTI DISTRIBUČNÍCH CENTER

  • Modulární služba vyřizování objednávek a naprostá transparentnost ve více než 30 distribučních centrech v celé Evropě včetně britského trhu
  • Služby rychlého doručení nejpozději do následujícího dne ve všech významných evropských městech
Globální koronavirová pandemie přispěla v Evropě k prudkému růstu e-commerce. Značkové obchody a menší obchodní platformy přitom musí konkurovat velkým maloobchodníkům a tržištím. DHL Supply Chain, lídr v oblasti smluvní logistiky a součást koncernu Deutsche Post DHL Group, na tyto změny pohotově reaguje a internetovým maloobchodníkům nabízí přístup ke své evropské síti 30 distribučních center DHL pro e-commerce. Tyto provozovny ve strategických lokalitách v těsné blízkosti významných městských a balíkových center se specializují na zpracování internetových objednávek včetně vychystávání, balení a doručování objednaného zboží.
Na tomto velmi konkurenčním trhu hraje při rozhodování spotřebitelů hlavní roli spolu s cenou produktu rychlost doručení. Stále více zákazníků očekává, že objednané zboží obdrží v následujícím dni, což znamená, že blízkost skladu prodejce k zákazníkovi je klíčovým faktorem. A právě v tomto ohledu dokáže DHL Supply Chain poskytovat svým zákazníkům jedinečné služby.
„Malé a středně velké obchody obvykle nedisponují kapacitami, které by jim umožňovaly zastoupení v každé evropské zemi, takže musejí překonávat velkou vzdálenost ke spotřebitelům a trhům. Ale i pro velké maloobchodníky je udržování tohoto druhu přítomnosti na trhu často finančně náročná z hlediska cash flow nebo to není nákladově efektivní. Proto nyní prodejcům a internetovým obchodům nabízíme řešení v podobě multiklientské sítě,“ vysvětluje Hendrik Venter, generální ředitel společnosti DHL Supply Chain pro Evropu, Střední východ a Afriku, a dodává: „Naši zákazníci tak mají flexibilní přístup ke všem našim etablovaným službám, které si mohou přizpůsobovat svým požadavkům. Poskytujeme jim podporu v průběhu celého dodavatelského řetězce – od příjmu a uskladnění zboží přes jeho vychystávání a balení až po doručení zásilky a zpětnou logistiku. Oceňují především naši schopnost přizpůsobovat se flexibilně aktuálním změnám v objemech objednávek, a to v národním i mezinárodním měřítku.“
Význam nově nabízené služby pro firmy z Velké Británie i EU nyní ještě vzrostl v souvislosti s brexitem: „Rozumíme požadavkům našich zákazníků i poptávce koncových spotřebitelů. Obě strany vyžadují řešení pro hladké vyřizování objednávek v internetových obchodech, ať se jich brexit týká, či nikoli, a to je i naším cílem,“ říká José Nava, generální ředitel společnosti DHL Supply Chain UK & Ireland.
„Vzhledem k výzvám, které představuje brexit spolu s globálními dopady pandemie onemocnění COVID-19, chtějí naši zákazníci dosáhnout vyšší odolnosti svých dodavatelských řetězců, ale současně potřebují vyšší flexibilitu se schopností reagovat na výkyvy v objemech objednávek a překonávat potenciální překážky v globálním obchodu. To platí i pro podniky v EU, které chtějí co nejefektivněji obsluhovat své zákazníky ve Velké Británii. Pandemie urychlila úsilí o snižování závislosti na jednotlivých trzích a regionech i o udržování většího počtu skladů v různých zemích, a to se už nezmění. Blízkost k trhu a řešení s rozšiřitelnou sítí bude přinášet obrovské výhody,“ dodal.
Sdružením většího počtu zákazníků do víceuživatelských distribučních center DHL v centrálních lokalitách přináší maloobchodníkům a organizacím se strategií přímého prodeje spotřebitelům značné výhody. Tato evropská síť umožní internetovým obchodům nabízet rychlé a transparentní doručování, jež současní spotřebitelé požadují, ale zároveň maloobchodníkům poskytne požadovanou flexibilitu.
„Spustili jsme elektronický obchod pro koncové spotřebitele v Německu a ideálně nám v tom pomohla evropská síť distribučních center DHL pro e-commerce. S využitím tohoto produktu chceme rychle vstoupit i na několik dalších evropských trhů,“ řekl Manav Bhandari, generální ředitel společnosti Jamoona.
Zákazníci si mohou modulárně přizpůsobovat rozsah služby podle regionu a/nebo země v závislosti na svých potřebách a díky rychlé implementaci si mohou službu optimalizovat i z hlediska objemu objednávek. Zásadní je v tomto ohledu silná regionální přítomnost společnosti DHL Supply Chain na všech významných evropských trzích včetně Velké Británie. Distribuční síť s dobrým pokrytím může mít zásadní vliv na celkový hospodářský výsledek obchodní společnosti. Jeden ze zákazníků, který využívá tento obchodní model, snížil své náklady na dodávky v celé Evropě o 30 %, a to především proto, že nyní platí pouze tuzemské sazby za doručování místo sazeb za zásilky do zahraničí.
Zákazníci, kteří používají tuto velmi flexibilní distribuční síť, dosáhli již značných úspor nákladů a současně i zkrácení dodacích lhůt. Uživatelé evropské sítě distribučních center DHL pro e-commerce těží z výhod, které přináší obrovská flexibilita modulárních služeb. Současně se také zvyšuje jejich atraktivita pro koncové spotřebitele díky rychlejšímu a transparentnějšímu doručování.
DHL Supply Chain jako globální průkopník outsourcingu logistických procesů v oblasti e-commerce uzavírá partnerství se zákazníky, jejichž cílem je vyvíjet strategie vícekanálového prodeje, rychle se přizpůsobovat měnícím se podmínkám na trhu a optimalizovat vyřizování objednávek. Zákazník má přitom pod kontrolou zkušenosti spotřebitele v rámci celého procesu. Využívá tak výhody nejlepšího know-how společnosti DHL v oblasti e-commerce a její bezkonkurenční schopnosti vyřizovat objednávky v globálním měřítku a současně zajišťovat doručování zásilek koncovému spotřebiteli.