DHL Supply Chain rozšiřuje komerční využití autonomních vysokozdvižných a paletových vozíků

• Již používané autonomní vysokozdvižné vozíky přemisťují ve skladech DHL miliony palet ročně

• Autonomní přepravní roboti zvyšují provozní efektivitu a flexibilitu na trzích s nedostatkem odborných pracovníků a bezpečně vykonávají svou práci po boku zaměstnanců DHL

• Prognóza DHL: „V globálním měřítku bude do roku 2030 využívat nějaký druh robotické automatizace až 30 procent našich vozidel pro manipulaci s materiálem.“

Praha, 22. listopadu 2021 – DHL Supply Chain, specialista na smluvní logistiku v rámci koncernu Deutsche Post DHL Group, rozšiřuje komerční využití autonomních vysokozdvižných a paletových vozíků ve svých více než 1 500 skladech na celém světě. Soustředí se přitom v první řadě na provozovny v Evropě, Velké Británii a Irsku nebo v Severní Americe, tedy na trhy s chronickým nedostatkem pracovníků. Autonomní paletové vozíky přemisťují zboží na paletách jak ve vertikálním, tak horizontálním směru. Používají se proto zejména v odvětvích, v nichž se zboží přepravuje převážně na paletách, například ve spotřebním a automobilovém průmyslu nebo maloobchodu. Využití této inovativní techniky je součástí programu urychlené digitalizace společnosti DHL Supply Chain v rámci strategie pro komercializaci a široké uplatnění inovativních řešení a nových technologií.

„Efektivní robotická podpora zaměstnanců v našich skladech není omezena jen na proces vychystávání zboží v provozovnách pro internetové obchody a vyřizování objednávek, tedy v segmentu e-commerce, který zažívá výrazný růst. Autonomní paletové vozíky mohou také rozmanitými způsoby zvyšovat kvalitu služeb a zlepšovat provozní procesy. Jedna z mnoha výhod těchto zařízení pro robotickou přepravu ve skladech spočívá v tom, že jsou pro naše provozní činnosti a naše zákazníky okamžitým přínosem, a teoreticky je lze používat ve všech našich distribučních centrech, kde se manipuluje s paletami. V našich skladech na celém světě jsou totiž každý den přemisťovány miliony palet. Tyto procesy nejenže vyžadují technická zařízení – vysokozdvižné nebo paletové vozíky – ale také na sebe vážou značné personální kapacity, které bychom mohli efektivněji využívat jinde, a to především na trzích s chronickým nedostatkem odborných pracovníků,“ říká Markus Voss, globální ředitel IT a provozní ředitel společnosti DHL Supply Chain, a dodává: „Vycházíme z toho, že do roku 2030 bude až 30 procent naší globální flotily vozidel pro manipulaci s materiálem používat nějakou formu robotické automatizace.“

Autonomní vysokozdvižné vozíky zajišťují již dnes ve skladech DHL Supply Chain vychystávání, uskladňování a doplňování celých palet, čímž se minimalizuje jejich manuální přeprava, aniž by byly nutné významné změny v infrastruktuře skladu. Tyto vysokozdvižné vozíky snadno dosáhnou i do regálů vysokých více než 10 metrů a mohou přepravovat všechny druhy palet a gitterboxů nebo jiné přepravky.

V aktuálních provozních podmínkách ve skladech DHL Supply Chain dosahují autonomní vysokozdvižné vozíky již 65 procent lidské produktivity a v průměru přemisťují 10 až 15 palet za hodinu. Autonomní vozíky navíc manévrují výrazně bezpečněji, a proto se pohybují i v bezprostřední blízkosti zaměstnanců skladu a běžných přepravních zařízení. Takové formy hybridní práce zahrnující spolupráci zaměstnanců a robotů mohou být přínosné především na trzích s rychle rostoucími nebo výrazně kolísavými logistickými aktivitami a v regionech s přechodným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.

DHL vypočítává, že v nepřetržitých provozech může flotila čítající pouhý tucet těchto autonomních vysokozdvižných vozíků přemístit více než jeden milion palet za rok. Automatizovaná robotická přeprava ve skladech plní monotónní úkoly související s přemisťováním palet a tím zvyšuje efektivitu a bezpečnost práce. DHL Supply Chain dokáže díky těmto optimalizacím zlepšovat a zefektivňovat provozní procesy pro své zákazníky.

DHL Supply Chain v rámci své digitalizační strategie nepřetržitě zkoumá nové technologie, které okamžitě zvyšují přidanou hodnotu provozních činností ve skladu a jež lze komerčně využívat. Kromě robotických a nositelných zařízení ve stále větší míře sází také na softwarová řešení a analýzy dat, které poskytují v reálném čase informace o logistické síti zákazníka. Praxe již potvrzuje, že zavádění algoritmů a umělé inteligence s přístupem k velkým datům je zásadním přelomem v plánování globálních dodavatelských řetězců. DHL bude uvedené nástroje využívat ve stále větším rozsahu.