ESET a dánské studio BIG představují koncepci ESET Campus

Budoucí sídlo společnosti ESET a nové technologické centrum Bratislavy nabídne environmentální design s respektem k přilehlé přírodě a s využitím potenciálu okolí, flexibilní pracovní prostředí a uhlíkovou neutralitu.

Praha, 25. listopadu 2021 – Společnost ESET představuje koncepční návrh nového areálu ESET Campus. Ten je výsledkem téměř dvouleté spolupráce s vítězem mezinárodní soutěže o ideového architekta tohoto projektu, renomovaným dánským architektonickým studiem BIG – BJARKE INGELS GROUP. Dle vize společnosti ESET se má kampus stát centrem technologických inovací, vědy a výzkumu ve střední Evropě. Urbanistické řešení projektu od společnosti BIG přirozeně respektuje okolní přírodní prostředí. Určujícími principy jsou zejména enviromentální design, flexibilita a uhlíkově neutrální provoz celého areálu.

Projekt realizace nového sídla společnosti ESET v konceptu kampusu, který propojuje inovativní firmy s univerzitami a výzkumnými institucemi, započal již před několika lety. Nové centrum vznikne v areálu bývalé Vojenské nemocnice v Bratislavě.

„ESET si od svého vzniku zakládá na vlastním výzkumu, inovacích a špičkové vědě. Právě díky tomu jsme uspěli na globálním trhu a stali se světovou jedničkou v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je pro nás důležité, aby ESET Campus tyto vlastnosti odrážel. Samozřejmě nám jde o prvotřídní design, ale rádi bychom také uplatnili nejnovější vědecké poznatky v oblasti architektury, udržitelnosti a životního prostředí. Naším cílem je také dosáhnout uhlíkové neutrality. Chceme, aby se ESET Campus stal atraktivním místem pro ty nejlepší talenty, aby nejen přicházeli, ale hlavně aby zůstali pracovat na Slovensku,“ říká k vizi kampusu Richard Marko, generální ředitel společnosti ESET.

Architektonický koncept připravuje studio BIG, které má za sebou řadu světově významných realizací. Jedná se například o centrálu společnosti Google v Kalifornii, Lego House v dánském Billundu či technologický inkubátor společnosti Toyota v Japonsku. V České republice, na Slovensku ani v regionu střední a východní Evropy nebyla zatím realizována žádná stavba dle návrhu studia BIG. Výjimkou je pouze několik idejí či studie na stavbu na pražské Waltrovce. Ta však nebyla realizována.

ESET Campus reflektuje změny klimatu i proměnu práce

Současná pandemie koronaviru, která již téměř dva roky ovlivňuje všechny aspekty našeho života, ovlivnila také plány mnoha firem na expanzi a zcela změnila požadavky na budoucí pracovní prostředí. Zdálo by se, že současné zkušenosti s pandemií a masivním přesunem firem do režimu home office nebudou příznivé pro budování nových kancelářských budov.

„Pandemie prověřila schopnosti firem reagovat na zásadní změny ve velmi krátkém čase, a ne každé se to podařilo. Na druhou stranu, vlivem této nové zkušenosti jsme zaměřili naši pozornost na flexibilitu a mnohem více také na kvalitu pracovního prostředí, která bude nyní základním požadavkem při návratu lidí do kanceláří. Kromě toho se již v současnosti projevují také dopady způsobené změnou klimatu. Na všechny tyto výzvy musí design a technické parametry nových budov reagovat. Právě o těchto oblastech jsme s architekty ze studia BIG dlouze diskutovali a staly se rozhodujícími faktory pro konečný koncepční návrh areálu ESET Campus,“ vysvětluje Palo Luka, provozní ředitel společnosti ESET.

Společnost ESET plánuje vytvořit v prostoru bývalé vojenské nemocnice živé místo, které se stane epicentrem inovací a kreativity. Kromě nového sídla společnosti a globálního vědecko-výzkumného centra bude kampus s rozlohou 55 000 m2 kvalitním a podnětným prostředím pro IT a technologické firmy a startupy, které propojí s technicky zaměřenými univerzitami. Kampus bude nabízet také širokou škálu dalších užitečných služeb a zařízení, kvalitní veřejná prostranství a bude také částečně plnit rezidenční funkci v podobě společného bydlení, především pro stážisty a zaměstnance firem. Důležitou součástí areálu budou sportovní zařízení a posluchárny, z nichž mnohé budou přístupné i široké veřejnosti.

Funkční architektura s přirozeným využitím okolní přírody

Pozemek budoucího kampusu je již nyní plný zeleně a přímo sousedí s jednou z nejoblíbenějších částí bratislavského lesoparku, Železnou studničkou. Urbanistické řešení kampusu nejen respektuje, ale i plně využívá stávající prostředí. Celý areál tak působí dojem, jako by z okolí „vyrůstal“ a to zejména díky organickému tvaru budov, které se nesnaží v prostoru okázale zaujmout, ale naopak v něm působí velmi přirozeně.

Namísto jednoho monolitického celku vytvořili architekti soubor vzájemně propojených částí, které vytvářejí pocit otevřeného a příjemného prostoru. Rozmístění budov je koncipováno tak, aby umožňovalo dobrý přístup ke službám a provozovnám určeným pro veřejnost, které jsou umístěny v přízemní části komplexu. Budovy, v nichž sídlí společnost ESET a další firmy a instituce, a které potřebují kontrolovaný přístup, budou umístěny více směrem do centra celého areálu. Jeden z přístupů k budovám povede hustě zalesněným parkem.

Podobu kanceláří si zaměstnanci sami určí před samotnou výstavbou

Flexibilita s možností rychlých úprav stávajícího uspořádání se v současné době stává jedním z nejdůležitějších požadavků při navrhování nových pracovních prostředí. Firmy musí být schopny reagovat nejen na zvýšení počtu zaměstnanců nebo zvětšování pracovních týmů, ale také na změny v organizaci práce, jako tomu je v případě současné pandemie.

Architekti ze studia BIG zvolili netradiční přístup i pro koncept vnitřního pracovního prostoru. Navrhují vytvořit několik prototypů kanceláří a zasedacích místností ještě před samotnou výstavbou budov, které by po určitou dobu testovali sami zaměstnanci a určili si tak optimální nastavení použitých technologií i funkční design.

Energetická účinnost a uhlíková neutralita

Snaha o dosažení uhlíkové neutrality se odráží ve všech oblastech projektu – od designu, přes realizaci a výběr stavebních technologií a materiálů, až po budoucí provoz kampusu. Projektový tým věnuje velkou pozornost energetické účinnosti a možnostem využití různých typů obnovitelných zdrojů energie, případně výrobě vlastní energie.

 

Zdroj: feedit.cz

Kontakt

reLokatio s.r.o.
Václavské náměstí 2132/47
Nové Město
110 00 Praha 1
IČ: 04635001