Finanční výsledky IMMOFINANZ v ČR – 1.-3. čtvrtletí roku 2021 (údaje k 30. září 2021)

Nemovitosti společnosti IMMOFINANZ v České republice představují 11,4 % celkového portfolia společnosti a zahrnují 21 nemovitostí v účetní hodnotě 573,6 milionu eur. České portfolio se dělí na 7 kancelářských budov (14,2 % z celkového portfolia existujících kanceláří) a 13 maloobchodních nemovitostí (10,3 % z celkového portfolia existujících maloobchodních nemovitostí). V 1.-3. čtvrtletí roku 2021 zůstávala obsazenost českého portfolia na velmi vysoké úrovni 96,7 %.

IMMOFINANZ se špičkovou výkonností v 1.-3. čtvrtletí roku 2021: hospodářský výsledek a čistý zisk jednoznačně nad předkrizovou úrovní

V prvních třech čtvrtletích roku 2021 společnost IMMOFINANZ opět prokázala výraznou schopnost generovat zisk. Hospodářský výsledek vzrostl meziročně o téměř 60% na 180,4 milionu eur a dokonce výrazně překonal srovnatelnou předkrizovou úroveň z roku 2019 (+29 % oproti 1.-3. čtvrtletí 2019). Také výše čistého zisku 295,7 milionu eur je jednoznačně pozitivní zprávou a rovněž v tomto případě došlo k překonání předkrizové úrovně roku 2019 (1.-3. čtvrtletí 2019: 202,6 milionu eur).

• Silné výsledky skupiny s čistým ziskem 295,7 milionu eur

• Úspěšné krizové řízení vede k podstatnému zlepšení hospodářského výsledku o zhruba 60 % na 180,4 milionu eur

• Míra obsazenosti zůstává vysoká, na úrovni 94,1 %

• Ukazatel EPRA NTA na akcii se zvyšuje o více než 10 % na 30,8 eur

• Na rok 2022 plánováno rozšíření portfolia na přibližně 6 miliard eur

• Ukazatel FFO 1 před zdaněním předpokládán ve výši přesahující 135 milionů eur – výplata dividend cílená na přibližně 70 % FFO 1

„IMMOFINANZ se po koronárním roce 2020 opět rychle přesouvá z jednoho silného čtvrtletí do druhého, a to i přes pokračující dopady pandemie na naše obchodní aktivity. Ačkoli v mnoha našich klíčových zemích zaznamenáváme výrazný nárůst počtu infikovaných, jsme velmi optimističtí ohledně výsledků za celý fiskální rok 2021. Dobrý výkon v prvních třech čtvrtletích a pozitivní výhled na zbytek roku dokazují, že jsme během krize udělali správné kroky. Z této pandemie vycházíme silnější a vybudovali jsme základnu pro růst vytvářející budoucí hodnotu. Náš udržitelný úspěch je založen na jasné strategii portfolia, se značkami odolnými vůči krizi a s flexibilními a inovativními nabídkami,“ vysvětluje Dietmar Reindl, COO (provozní ředitel) společnosti IMMOFINANZ. „Díky naší velmi dobré pozici na trhu plánujeme v roce 2022 rozšířit portfolio našich značek STOP SHOP a myhive ze současného objemu 5 miliard eur na zhruba 6 miliard eur.“

 

Zdroj: Feedit.cz