Hodnota majetku v realitních fondech ke konci roku 2021 meziročně vzrostla o 18,6 % na 168 mld. Kč

Zájem Čechů o reality nezastavila ani koronakrize. Investovat do nemovitostí lze ale i jinak, než koupí bytu, domu nebo chalupy. Na popularitě získávají realitní fondy. Díky nim investoři vlastní podíly nejen v nemovitostech určených k bydlení, ale i v administrativních budovách, nákupních centrech nebo v průmyslových parcích. Aktuálnímu vývoji aktiv realitních fondů v České republice se kvartálně věnuje analytička WOOD & Company Eva Sadovská. Nejaktuálnější přehled vychází z údajů České národní banky ke 31. prosinci 2021.

V analýze se dozvíte: 

 • Jaký je vývoj realitních fondů v České republice?
 • Jak se situace změnila za poslední kvartál, rok a od vypuknutí pandemie?
 • Proč proste popularita realitních fondů?

Podíl realitních fondů na investičních podílových fondech představuje 20,9 %

Realitní fondy patří do skupiny podílových fondů, které jsou nástrojem dlouhodobého kolektivního investování. Investování do nich probíhá přes správcovské společnosti. Investoři si prostřednictvím realitních fondů kupují podíly v nemovitostech určených k bydlení, v administrativních budovách, nákupních centrech nebo logistických parcích a de facto se stávají jejich spoluvlastníky. Od investora se vyžaduje jen kapitál, o správu nemovitosti se stará tým profesionálů. Tento druh investování generuje výnosy z nájmů a z nárůstu tržní ceny nemovitosti.

Česká národní banka (ČNB) dělí podílové fondy podle investiční strategie na dluhopisové, akciové, smíšené, realitní a ostatní fondy. Ke 31. prosinci 2021 představovala aktiva investičních podílových fondů v ČR objem 805,2 mld. Kč. To znamená meziroční nárůst o 19,1 %, oproti předcházejícímu kvartálu pak o 4,7 %. Od vypuknutí pandemie, tj. od konce roku 2019, došlo k nárůstu aktiv investičních podílových fondů o 32,6 %.

Největší podíl na celkových aktivech podílových fondů měly ke 31. prosinci 2021 smíšené a dluhopisové fondy, a to s podílem 22,2 %, resp. 21,7 %. V těsném závěsu následovaly realitní fondy s podílem 20,9 %. Akciové fondy se podílely na celkových aktivech 15,9 %. Ostatní fondy vykázaly ke konci rok 2021 podíl 19,3 %.

Realitní fondy pro běžné versus kvalifikované investory. Kolik vydělávají? Z dlouhodobého hlediska se výnosy realitních fondů nacházejí nad úrovněmi inflace. Průměrná inflace v České republice byla v průběhu posledních let v rozpětí 2,0 až 3,8 %. V závěru roku 2021 dosáhla úrovně až 6,6 %, v lednu 2022 atakovala úroveň
10 % a v únoru se dostala na úroveň 11,1 %. Podle typu investora se fondy dělí na určené pro retailové (běžné) a kvalifikované (bonitnější) investory. V případě fondů určených kvalifikovaným investorům mají jejich správcové více flexibility, což jim umožňuje dosahovat vyšší výnosy. Některé fondy kvalifikovaných investorů proto dosahují výnosy více než 8 % ročně. 

Realitní fondy získávají na popularitě. Jejich aktiva meziročně vzrostla o 18,6 %

Podle nejaktuálnějších údajů ČNB byla aktiva realitních fondů v České republice ke 31. prosinci 2021 vykázána v objemu 167,9 mld. Kč. Oproti stejnému období minulého roku tak došlo k nárůstu objemu o 18,6 %, oproti konci minulého kvartálu o 4,6 %. Od vypuknutí pandemie (tj. od 31. prosince 2019) se objem aktiv realitních fondů zvýšil
o 29,7 %.

Proč investovat do realitních fondů?  

 • Konzervativní investice  Investování do realitních fondů je určeno pro pragmaticky uvažující osoby, které plánují dlouhodobě zhodnocovat svůj majetek a nepodléhají rizikovým trendovým vlnám investičního aktivismu.
 • Stabilní výnosy – Investování do realitních fondů se vyznačuje stabilními výnosy pocházejícími z nájmů dohodnutých na delší období a z nárůstu tržní ceny nemovitosti. Zároveň se dlouhodobě nacházejí nad úrovněmi inflace v daném regionu. V případě výkonnějších fondů pro kvalifikované investory se výnosy dlouhodobě nacházejí dokonce až na úrovni 8–10 procent ročně.
 • Zodpovědnost s ohledem na budoucnost svých blízkých – Investování do realitních fondů (které tvoří roky ověřené a kvalitní nemovitosti) je zodpovědným investováním vůči majetku rodiny a jde tak zároveň o investování do kvality života blízkých.
 • Vstupní kapitál – Do realitních fondů lze investovat už od několika desítek eur, v případě realitních fondů pro kvalifikované investory jde o vstupní kapitál na úrovni 50–100 tisíc eur.
 • Diverzifikace – V případě investování do realitního fondu investor získává podíly v několika administrativních budovách, nákupních centrech, logistických parcích nebo hotelech, čímž diverzifikuje svoje riziko v případě nižší investiční výkonnosti některé z vlastněných nemovitostí.
 • Správa – Investice do realitních fondů je vhodná pro investory, kteří chtějí investovat do nemovitostí, ale nemají kapacitu na to, aby se o ně starali. V případě realitních fondů se od investora žádá pouze vklad, o nemovitosti v portfoliu se starají týmy profesionálů.
 • Spolupráce s profesionály – V případě investování do realitních fondů je klíčová spolupráce s profesionály s dlouhodobými zkušenostmi, licencí od národní banky, pravidelnou valuací portfolia a auditováním od renomovaných společností.
 • Hmatatelnost  Jakkoliv jsou při investování do realitních fondů nemovitosti spravovány profesionály, každý investor s nimi zůstává ve fyzickém anebo vizuálním kontaktu. Investoři tak mají přehled o kvalitě jejich správy, obsazenosti a společenském přínosu
 •  Lokální investice – Realitní fondy investují ve velké míře do lokálních aktiv a investoři tak přispívají k rozvoji samotného regionu.