Industrial Research Forum oznamuje údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi v 1. čtvrtletí 2020

Dopad Covid-19

Pandemie Covid-19 a přijatá opatření ovlivňují globální i lokální trhy s nemovitostmi. Situace se dynamicky mění a v současné době nelze s určitou jistotou predikovat vývoj trhu. I když se Q1 2020 jeví jako mírně slabší čtvrtletí, pokud jde o objemy poptávky, očekáváme, že skutečný dopad pandemie bude více patrný během druhého a dalších čtvrtletí.

Celková nabídka průmyslových prostor v ČR

Celková plocha moderních průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice vzrostla v prvním čtvrtletí roku 2020 na 8,62 milionů m2. V prvním čtvrtletí roku 2020 bylo dokončeno celkem 211 100 m2 skladových ploch ve 12 průmyslových parcích na území České republiky. Ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku se jedná o 37% nárůst a mezi čtvrtletně o 31% nárůst.

Největší dokončenou průmyslovou halou je budova o celkové velikosti 61 000 m2, která se nachází v industriálním parku P3 Lovosice. Hala byla v době dokončení ze 44 % obsazená nájemcem. Druhá největší dokončená budova, která se nachází v parku Ostrava Airport Multimodal Park (48 900 m2), byla částečně pronajata logistické firmě GEIS. Třetí největší dokončený projekt představuje hala v Prologis Park Prague-Úžice (21 300 m2), která byla od začátku stavěna spekulativně.

Projekty ve výstavbě

Na konci prvního čtvrtletí roku 2020 bylo ve výstavbě celkem 541 300 m2 skladových a výrobních prostor, přičemž téměř 24 % z nich se nachází v Moravskoslezském kraji a 24 % se nachází v kraji Plzeňském. V prvním čtvrtletí 2020 byla zahájena výstavba hal o celkové rozloze 84 200 m2. Podíl industriálních prostor ve výstavbě bez předem zajištěného nájemce v prvním čtvrtletí 2020 klesl na 28 %.

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) v prvním čtvrtletí roku 2020 dosáhla celkově 270 400 m2 a ve srovnání s předchozím čtvrtletím zaznamenala mírný pokles o 5 %. V porovnání s prvním čtvrtletím roku 2019 se realizovaná poptávka snížila o 25 %.

Podíl renegociací v průběhu prvního čtvrtletí roku 2020 činil 65 % z hrubé realizované poptávky, což vykazuje významný nárůst v porovnání s předchozím čtvrtletím (12 %).

Čistá poptávka čítala v prvním čtvrtletí roku 2020 celkem 93 600 m2 a zaznamenala tak významný pokles o 63 % v porovnání s předchozím obdobím minulého roku i s předchozím čtvrtletím. Hlavním tahounem nové poptávky byly v prvním čtvrtletí především společnosti zabývající se distribucí, které tvořily 39% podíl z celkového objemu.

Významné pronájmy v rámci poptávky

Největší novou transakcí v prvním čtvrtletí 2020 byl nový kontrakt v industriálním parku P3 Lovosice, kde si nezveřejněná distribuční společnost pronajala celkem 25 100 m2. Druhou největší nájemní transakcí byla nová smlouva o velikosti 7 900 m2 v CTPark Žatec, kterou uzavřela nezveřejněná výrobní firma. Největší veřejná transakce byla uzavřena v P3 Prague Horní Počernice, kde si logistická společnost DB Schenker v rámci nového kontraktu pronajala 6 900 m2. Největší renegociace o velikosti 20 900 m2 byla podepsána nezveřejněnou logistickou firmou v parku Prologis Park Prague D1 West.

Neobsazenost

Na konci prvního čtvrtletí 2020 dosáhla míra neobsazenosti v České republice 5,5 %, což představuje významný nárůst o 144 bazických bodů oproti předchozímu čtvrtletí. Celkově je v současné době na trhu 476 400 m2 moderních průmyslových prostor, které jsou připraveny k okamžitému nastěhování. Neobsazenost průmyslových prostor v Praze a jejím nejbližším okolí v prvním čtvrtletí 2020 dosahovala 3.9 %.

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline) v České republice dosáhlo v průběhu prvního čtvrtletí roku 2020 na úroveň 4,60 EUR/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavky dosahuje 8,50 – 9,00 EUR/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybuje mezi 0,50 – 0,65 EUR/m2/měsíc.