Logistika 2.0: nové logistické parky se stávají ekologickými, chytrými a šetrnými k životnímu prostředí

PRAHA, 22. února 2022 – Výstavba nových logistických parků „zezelenala“, je energeticky úsporná a šetrná k životnímu prostředí. Podle společnosti GLP, jednoho z předních investorů a developerů průmyslových, logistických a distribučních parků, jde o klíčový trend, který bude v příštích letech hýbat světem logistiky.

„Je tu značná poptávka po moderních a kvalitních průmyslových a logistických areálech, které nabízejí více než jen skladovací prostory. Společnosti jsou ochotny zaplatit za vyšší standardy, protože tím mohou hodně získat. Vyplácí se také výstavbu citlivě začlenit do okolního prostředí, nabídnout více zeleně a také investovat do okolní infrastruktury. Pomáhá to při budování vztahů s výstavbou dotčenými obcemi a komunitami,“ říká Jan Palek, ředitel společnosti GLP pro Českou republiku a Slovensko.

Důraz na kvalitu a zavádění nových technologií při výstavbě logistických parků znamená v oboru v posledních letech obrovský posun: firmy využívající logistické areály patří k nejrychleji rostoucím, zejména v oblasti e‑komerce, distribuce, ale i lehké průmyslové výroby. Pro svůj další rozvoj a expanzi potřebují kvalitní prostory, do nichž lze umístit logistická nebo výrobní zařízení a které zároveň poskytují přátelské prostředí pro zaměstnance.

Poptávka po „chytrých“ budovách je vyvolána novými požadavky klientů. Ti požadují, aby se prostory flexibilně přizpůsobily jejich potřebám. „Chtějí monitorovat provoz a mít možnost kontrolovat náklady s ním spojené. Zároveň očekávají, že developer bude hledět do budoucna a nabídne inovativní řešení. Proto navrhujeme budovy s možností instalace fotovoltaických panelů a děláme technologickou a stavební přípravu pro dobíjecí stanice pro elektromobily. Možná nebudou využívány okamžitě, ale budou k dispozici, až to bude dávat ekonomický smysl,“ vysvětluje Filip Krzywoň, technický manažer společnosti GLP Česká republika a Slovensko.

GLP podle těchto standardů staví tři aktuální projekty v Chrášťanech u Prahy, Holubicích u Brna a Ostravě-Hrušově. Přestože některé z nich se teprve začínají stavět, jejich kapacita je již téměř pronajata.

Chytré technologie snižují provozní náklady a usnadňují podnikání

Uplatňování udržitelnosti a ESG přístupu k podnikání je nyní velmi důležité i pro investory. Zvažují nejen to, kolik investovat a jaký bude jejich výnos, ale také jaký dopad bude mít investice na okolní prostředí. To vše zvyšuje jistotu dlouhodobé návratnosti investice, a proto se stává nedílnou součástí nových logistických projektů.

Investice do chytrých technologií jsou jedním z mnoha způsobů, jak splnit závazky v oblasti ESG. „Pomáháme tím vytvářet efektivitu prostřednictvím úspor energetických zdrojů, času a peněz. Ke zvýšení efektivity pomáhá integrace různých typů technologií včetně datové analytiky, robotiky, automatizovaných odbavovacích systémů, digitálních nakládacích doků, chytrého třídění, telematiky, systémů pro správu vozového parku a internetu věcí (IoT),“ shrnuje Jan Palek.

Praktickým příkladem je technologie pro inteligentní měření a sběr dat, například sledování frekvence otevírání nakládacích bran. Zvyšuje rychlost odbavení na bráně o 95 % a využití nakládacích doků až o 50 %. Vyplácí se i zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců.

„Zlepšujeme kvalitu prostředí v našich objektech. Instalujeme technologie pro zlepšení kvality ovzduší, akustického komfortu a také budujeme odpočinkové zóny. Vyhýbáme se toxickým nebo škodlivým materiálům a dáváme přednost ekologickým,“ vysvětluje Jan Palek, ředitel GLP.

Souvisejícím trendem je navrhování nových staveb pomocí elektronického modelu budovy metodou BIM (Building Information Modeling). „Virtuální model budovy obsahuje informace o všech komponentech. Údržbu pak lze provádět rychle a snadno. Nabízíme digitální helpdesk propojený s databází BIM, takže pokud je například nahlášena porucha klimatizačního systému, okamžitě víme, kde se problém nachází, a ihned máme k dispozici veškerou relevantní dokumentaci a informace potřebné k jeho vyřešení,“ vysvětluje Filip Krzywoň.

INFOBOX: Vytvořením elektronického modelu budovy metodou BIM (Building Information Modeling) získá uživatel veškeré informace o jednotlivých komponentech již ve fázi návrhu a výstavby. Budovu tak lze snadno spravovat a optimalizovat její provoz a údržbu.

Energeticky úsporná výstavba šetrná k okolnímu prostředí

Trend udržitelnosti podporují také rostoucí ceny energií, které zvyšují poptávku po energeticky úsporných budovách s kvalitní izolací a technologiemi pro řízení provozu. Ty umožňuji kontrolovat využívání energií, vody, vzduchotechniky a osvětlení. Umožňují také využívat dešťovou vodu k zalévání nebo splachování toalet. „Běžné sklady budou postupně ztrácet na popularitě, protože jejich provozní náklady budou vysoké,“ dodává Jan Palek.

Udržitelnost se promítá i do hospodaření s energiemi. „Naší vizí je, že vyrobenou obnovitelnou solární elektřinu budeme dodávat klientům, kterým pronajímáme naše prostory. Musí to být pro ně samozřejmě ekonomicky zajímavé. Proto se o konkrétních instalacích bude rozhodovat až po dokončení projektů a na základě aktuálních podmínek,“ dodává Jan Palek.

Odpovědný přístup se týká nejen rozvoje průmyslových nemovitostí včetně logistických parků, ale také jejich bezprostředního okolí: místního životního prostředí a obcí.

„Areály stavíme tak, aby splývaly s okolním prostředím. Dáváme si záležet na parkové úpravě, která poslouží k odpočinku zaměstnanců a návštěvníků. Naším cílem je, aby všechny naše nové budovy byly z hlediska udržitelnosti na úrovni BREEAM Very Good nebo ekvivalentní,“ říká Jan Palek.

Součástí širšího konceptu odpovědnosti je také úzká spolupráce s okolními obcemi, tedy zejména samosprávami či spolky. Ta zahrnuje investice do infrastruktury obcí. „Typicky investujeme například do zvyšování kapacity vodovodních řadů, modernizace čistíren odpadních vod, budování biokoridorů, přispíváme na výstavbu škol, parků a dalších projektů, které by obce samy těžko realizovaly,“ uzavírá Jan Palek, ředitel společnosti GLP.

Kontakt

reLokatio s.r.o.
Václavské náměstí 2132/47
Nové Město
110 00 Praha 1
IČ: 04635001