Michal Kubíček členem představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL

Michal Kubíček byl jmenován novým členem představenstva společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL. Michal Kubíček bude zároveň nadále odpovědný za řízení části Provozního úseku.

Michal Kubíček působí ve společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL celou svou profesní kariéru od roku 2001. Začínal zde jako výpravčí na vlečkách OKV, později působil na přepravním oddělení a poté zastával pozici projektového manažera. Od roku 2007 byl vedoucím Terminálu Paskov a od roku 2016 je ředitelem tohoto Terminálu. Od března 2021 byl zároveň i ředitelem Provozní oblasti Vlečky. Od srpna tohoto roku je odpovědný za řízení části Provozního úseku. Vystudoval Vysokou školu Báňskou-Technickou univerzitu Ostrava, obor Doprava.

„Gratuluji Michalu Kubíčkovi ke jmenování do funkce člena představenstva společnosti PKP CARGO INTERNATIONAL, které je významným milníkem v jeho profesní kariéře ve skupině. Věřím, že svými odbornými znalostmi, manažerskými schopnostmi a dlouholetými provozními a obchodními zkušenostmi v oboru přispěje k dalšímu rozvoji skupiny,“ říká Maciej Walczyk, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL.