Na brownfieldu u Kojetína vybuduje Panattoni pro Amazon nejmodernější logistický sklad v Česku

Osm let od oznámení Amazonu o vstupu do Čech ohlásila světová jednička v e-commerce expanzi na Moravu. Stavitel průmyslových zón Panattoni pro ni vybuduje na brownfieldu po bývalých usazovacích nádržích cukrovaru u Kojetína na Přerovsku robotické centrum. Bude to první plnohodnotně vícepatrová logistická budova s nejmodernější technologickou výbavou v Česku. Zónu připravila skupina Accolade, která je také investorem a vlastníkem průmyslového parku.

Amazon bude moci využít přímého napojení na dálnici D1 pro nákladní dopravu a železniční koridor, který umožní nízkoemisní dopravu zaměstnanců nad rámec autobusové dopravy. Objekt o rozloze 52 000 m2 nabídne ve čtyřech nadzemních podlažích rekordních bezmála
190 000 m2 (z toho 13 000 m2 kancelářských ploch a technického zázemí) pronajímatelné plochy. Očekává se, že během maximálního provozu zde bude pracovat až 2 000 lidí. Budova bude předána do užívání v roce 2022.

„Jsem nesmírně pyšný na to, že se nám podařilo konečně porazit konkurenci polských a německých regionů a že budeme moci využít bohaté zkušenosti z výstavby první haly u středočeské Dobrovíze. Je to obrovská šance pro celý region, a to hlavně z pohledu investice a vysokého množství nových pracovních míst. Už dobrovízský projekt byl prošpikován moderními technologiemi, ten stávající však bude ještě o několik generací dál, a navíc využije unikátních logistických možností, které nabízí vícepatrové uspořádání. V neposlední řadě mě těší, že hala vznikne revitalizací brownfieldu a bude aspirovat na mimořádně vysoké skóre v ekologické certifikaci BREEAM,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.

„Děkuju našemu týmu za přípravu tohoto úžasného projektu i Panattoni za další vynikající spolupráci při získání nájemce. Staneme se tak prvním českým investorem, který má Amazon v portfoliu. Prestiž známé globální značky by však neměla zakrýt ostatní přínosy – revitalizaci rozsáhlého brownfieldu, vznik pracovních míst a především obrovský impuls pro ekonomiku celého regionu. Jedná se o jednu z nejvyšších investic v historii ČR, a to i ve srovnání s významnými výrobními podniky, které sem přicházely v posledních dekádách. Míra automatizace a robotizace haly je vysoká a my se těšíme, že tato investice přinese růst životní úrovně obyvatel a další navazující obchodní příležitosti v této těžké postcovidové době,“ vysvětluje Milan Kratina, CEO společnosti Accolade.

„Plánovanou výstavbu parku považuji od samotného počátku za velkou příležitost pro Kojetín. V posledních letech se stejně jako jiná maloměsta potýkáme s odlivem především mladých obyvatel, kteří odcházejí za lepšími ekonomickými podmínkami. Od nového komplexu si slibujeme, že nabídne kvalifikovaná pracovní místa pro všechny věkové skupiny. Příjemným bonusem je lokalizace za městem u dálnice i minimální zábor orné půdy, což nás na Hané obzvlášť těší,” hodnotí záměr Leoš Ptáček, starosta Kojetína.

„Distribuční centrum se bude značně lišit od tradiční představy o skladu. Zaměstnanci budou pracovat s inovativními technologiemi, včetně robotických jednotek, které jim budou pomáhat při každodenním vyřizování zákaznických objednávek a efektivnějším využití skladovací plochy. Tito specializovaní roboti se zasouvají pod regály s výrobky, zvedají je a pohybují s nimi po distribučním centru, čímž pomáhají zkrátit čas nutný pro zpracování objednávek. V Kojetíně nabídneme práci s vyšší přidanou hodnotou pro kvalifikované zaměstnance,“ vysvětluje Michal Šmíd, generální manažer společnosti Amazon pro Českou republiku.