Panattoni pronajal výrobní halu v parku Nýřany pro Panasonic

Budova v Panattoni Parku Pilsen West II přivítala nového nájemce. Je jím Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech. Prostory haly o celkové ploše přes 24 600 metrů čtverečních budou sloužit pro výrobu a skladování řídicích desek pro klimatizační zařízení a tepelná čerpadla vyráběná v České republice. Projekt financuje skupina AEW Europe.

Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning se od roku 2022 věnuje výhradně výrobě tepelných čerpadel. Nová hala o celkové ploše 24 662 metrů čtverečních završuje rozvoj nýřanské brownfield lokality, kde dohromady s již dokončenou halou v tomto roce má Panattoni Park Pilsen West II přes 60 000 m2 pronajímatelných ploch. V souladu s hodnotami a vizí Panasonic byly při výstavbě kladeny vysoké nároky na udržitelnost budovy.

„Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou, jakožto ekologický a úsporný zdroj tepla, stále více oblíbená jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí starších objektů. Mezi roky 2019 a 2022 se poptávka na evropském trhu zdvojnásobila, a to na tři miliony prodaných kusů ročně. V tomto období vyrostl Panasonic v segmentu tepelných čerpadel čtyřikrát. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli rozšířit výrobní kapacity v plzeňském závodě. A proto také potřebujeme nové skladovací prostory, které jsme našli v nedalekých Nýřanech v rámci spolupráce s naším partnerem Panattoni. Tímto děkuji firmě Panattoni a jejím pracovníkům za bezproblémovou spolupráci a dodržení termínu dokončení nové skladovací haly. I díky tomu bude Panasonic dál expandovat ve výrobě tepelných čerpadel a stane vůdčím výrobcem v Evropě,“ uvedl Hiroshi Komatsubara, Managing Director Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s. r. o., CEO, HVAC Business Division Europe.

„Panasonic je zásadním výrobcem a zaměstnavatelem na Plzeňsku už od roku 1996, kdy zde otevřel svou první výrobní halu. Tehdy šlo o první japonskou investici v České republice. Původní výroba se věnovala televizorům, dnes jsou tu však specialisté na kompletní výrobu tepelných čerpadel vzduch-voda. Vzhledem k tomu, že i my v rámci našich hal s těmito technologiemi pracujeme, abychom docílili snížení nákladů na energie a minimalizovali CO2 stopu budov, bylo příznačné, že jsme pro Panasonic byli jasnou volbou,“ řekl Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro Česko a Slovensko.

Na budově jsou instalovány solární panely, které se potenciálně mohou rozšířit na celou plochu střechy. U haly je i hmyzí hotel a infrastruktura pro cyklodopravu včetně cyklopruhů a zastřešených stojanů. I díky tomu budova aspiruje na jedno z nejvyšších ocenění v rámci certifikace udržitelnosti dle BREEAM New Construction, a to stupeň Excellent.

Celý projekt znovuoživil původně mrtvý brownfield s bohatou průmyslovou tradicí. V blízkosti zájmové lokality se historicky nacházel důl na černé uhlí Krimich I. Těžilo se zde v letech 1867 až 1935, kdy byla těžba přenesena na nově otevřený důl Krimich II v Tlučné. Starý důl sloužil pouze k čerpání vody a zásoboval vodou i město Nýřany a osadu Pankrác. Původně důl patřil těžaři JUDr. Pankrácovi, od něj jej převzaly Škodovy závody v Plzni. Ve dvacátých letech 20. století zde plzeňská Škodovka postavila tepelnou elektrárnu, která zásobovala plzeňskou Škodovku, město Nýřany, ale i muniční továrnu a důl Ziegler. Objekty bývalé šachty a elektrárny byly od roku 1971 postupně přebudovávány na potravinářský závod Likona Nýřany.

Nýřany leží přímo u exitu 93 dálnice D5. Nabízejí tak vynikající dopravní spojení s Německem i Českou republikou prostřednictvím dálnice D5 a sítí německých dálnic A6/A93/A9 do Norimberku, Řezna a Mnichova. Obec je napojená i na železniční síť, autobusová zastávka se nachází přímo u areálu.