Potřebujeme lidi, jinak hrozí omezování výroby, zní ze dvou třetin průmyslových firem

Pracovníci chybí ve více než dvou třetinách průmyslových firem. Největší nedostatek jich je v Moravskoslezském a Zlínském kraji, o něco lepší situace naopak vládne v Praze a ve Středočeském kraji. Na jedno volné pracovní místo kvalifikovaného dělníka připadá v průměru jen 0,2 až 0,3 uchazeče, což je ještě méně než začátkem letošního roku. Při hledání nových kvalitních pracovníků nejvíce funguje doporučení od stávajících zaměstnanců. Vysoká míra spokojenosti a růst mezd však zpomalily fluktuaci a lidi lze získat jen stěží. Bez cizinců se český trh neobejde, s jejich zaměstnáváním počítá až 60 % průmyslových a výrobních firem. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Hofmann Personal, který byl zrealizován letos v srpnu mezi 239 personalisty.

Více než dvěma třetinám podniků aktuálně chybí pracovníci. Největší poptávka je po kvalifikovaných dělnících na nižší pozice do výroby či provozu – ti chybí ve více než polovině firem, nejčastěji ve strojírenství. „Podniky neustále poptávají například elektrikáře, svářeče, obráběče, kováře, obsluhu CNC strojů a podobné pozice. Bohužel, tito lidé na trhu nejsou a nebudou. Ze škol a učilišť vychází pouze minimum těchto absolventů,“ říká Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal. Nepoměr mezi nabídkou a poptávkou po kvalifikovaných dělnících bude navíc na trhu práce i do budoucna. Propouštět své pracovníky hodlá v příštích měsících pouze 3 % podniků, zatímco nabírat nové zaměstnance chce většina dotázaných. Největší poptávka po pracovní síle je v Moravskoslezském a Zlínském kraji, kde uvádí nedostatek pracovníků až 89 % tamních firem. „Z průzkumu vyplynulo, že sehnat kvalifikované dělníky je problém pro více než polovinu personalistů, což potvrzují také statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí, dle kterých připadá na jedno volné pracovní místo kvalifikovaného dělníka v průměru jen 0,2 až 0,3 uchazeče, což je ještě méně než začátkem letošního roku,“ dodává Gabriela Hrbáčková.

Více než polovina firem navyšovala mzdy, i proto vládne spokojenost a klesá fluktuace

Jedním z důvodů, proč je těžké sehnat kvalitní pracovníky, je jejich obecná spokojenost v práci, ke které bezpochyby přispělo i zvyšování mezd.  Plných 52 % dotázaných firem v průzkumu uvedlo, že za uplynulých 12 měsíců navyšovaly mzdy, často právě kvůli snazšímu náboru nových pracovníků. Nejvíce firem zvyšovalo mzdy v Jihomoravském a Olomouckém kraji, naopak nejméně v Praze, na Vysočině, ve Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Lépe než finanční ohodnocení však dle personalistů mnohdy funguje doporučení od stávajících zaměstnanců. „Toto doporučení úzce souvisí s dobrou pověstí firmy a dobrým pracovním prostředím. Mnoho podniků motivuje zaměstnance k doporučování finančně, což je stojí nemalé peníze. Někdy ale zapomínají, že bez dobrého pracovního prostředí a dobré pověsti společnosti nemůže ani sebelepší referenční program dlouhodobě fungovat,“ dodává Gabriela Hrbáčková s tím, že ve výrobě se příspěvek za doporučení pohybuje nejčastěji v rozmezí od 12 000 do 40 000 Kč.

Hrozí omezování výroby, trh práce mohou spasit jen cizinci

Kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků z Česka je rostoucí počet firem nuceno obracet svou pozornost na zahraniční pracovníky. Aktuálně se na nábor ze zahraničí spoléhá 57 % firem – častěji jsou to větší podniky, zahraniční firmy a oborově automobilový průmyslu a strojírenství. V průměru cizinci tvoří desetinu všech zaměstnanců a jejich podíl v následujícím období dle odhadů českých personalistů ještě poroste, bez jejich pomoci by musela řada firem přistoupit k omezení výroby. Na rozdíl od Čechů jsou cizinci ochotnější pracovat i ve směnném provozu a o víkendech. Častou podmínkou pro kvalifikované cizince je možnost a ochota zůstat u zaměstnavatele minimálně rok. Více než polovina zaměstnavatelů vyžaduje také schopnost dorozumět se česky. Uznatelné doklady o kvalifikaci sice také požaduje více než polovina firem, pro 30 % ale naopak důležité nejsou. „Čím více budou podniky se zaměstnáváním cizinců otálet, tím větší problém to pro ně v budoucnu bude. V současnosti totiž podniky zaměstnávají pracovníky zejména z okolních států. Tyto trhy se ale časem vyčerpají a kdo zaváhá, bude muset hledat ve vzdálenějších lokalitách. To už však bude dražší a náročnější jak časově, tak i administrativně a finančně. Firmám proto doporučujeme, aby si zaměstnávání cizinců vyzkoušely co nejdříve a nastavily si potřebné procesy týkající se například překladů manuálů nebo tlumočení jednotlivých procesů,“ dodává Gabriela Hrbáčková.

O průzkumu

Průzkum pro agenturu Hofmann Personal zrealizovala agentura B-inside na vzorku 239 respondentů z řad personalistů výrobních, velkoobchodních a logistických firem. Šlo o organizace s více než 100 zaměstnanci.