Průmyslový developer P3 loni zaznamenala rekordní finanční výsledky

Evropský investor a developer průmyslových nemovitostí, skupina P3, v roce 2022 zaznamenal velmi dobré finanční výsledky. Hrubá hodnota aktiv („GAV“) se zvýšila na 8,3 miliardy euro, což bylo jen mírně ovlivněno poklesem ocenění o 2,3 %. Provozně se portfolio společnosti rozrostlo na 7,6 milionu m2 v 11 evropských zemích a zaznamenalo historicky nejvyšší míru obsazenosti 98 %.

Navzdory pokračující volatilitě trhu se společnosti P3 podařilo dosáhnout dobrých výsledků, a to i díky dynamickému růstu odvětví, v němž přetrvává vysoká poptávka související s přechodem maloobchodu k e-commerce a s reorganizací dodavatelských řetězců. Růst hrubé hodnoty aktiv společnosti byl podpořen strategickým rozmístěním kapitálu zaměřeným na ziskový růst portfolia prostřednictvím akvizičních a rozvojových aktivit.

„Výsledky P3 za rok 2022 posilují naši ambici stát se předním vlastníkem, investorem a developerem prvotřídních logistických a průmyslových nemovitostí v celé Evropě. Hodnota našeho portfolia vzrostla v důsledku akvizic a rozvojových aktivit na 8,3 mld. euro. Díky našemu obezřetnému a dlouhodobému přístupu došlo k poměrně nízkému zápornému přecenění prostřednictvím expanze výnosů na celém trhu ve výši pouhých 2,3 %. Na těchto silných základech budeme pokračovat v pečlivé správě našeho stávajícího portfolia a aktivně vyhledávat atraktivní příležitosti k růstu, ať už jde o vývoj, jednotlivá výnosná aktiva, forwardové financování, celá portfolia nebo dokonce platformy,“ prohlásil generální ředitel P3 Frank Pörschke.

Finanční ředitel skupiny P3, Thilo Kusch, k tomu dodal: Naše provozní a finanční výsledky se v roce 2022 dále zlepšily, což signalizuje, že náš přístup založený na dlouhodobosti a hodnotách je správný. Po vydání našich zelených dluhopisů v hodnotě 1 miliardy euro v lednu loňského roku jsme pokračovali v provádění naší nové finanční strategie, která je navržena tak, aby maximalizovala provozní flexibilitu při zachování robustních úvěrových metrik a stabilního úvěrového ratingu S&P BBB. Podobně jsme zavedli přísné zásady pro kontrolu nákladů a zvýšení efektivity napříč platformou. ESG je pro nás i nadále středem zájmu v roce 2022 a jsme rádi, že můžeme společně s našimi finančními výsledky zveřejnit naši první zprávu ESG, která popisuje významný pokrok, kterého jsme dosáhli oproti našim cílům a ambicím ESG.“

V České republice loni P3 postavila haly ve třech průmyslových parcích o celkové pronajímatelné ploše téměř 59 000 m2. Každý měsíc uzavřela v průměru šest nájemních smluv a celkově pronajala na 300 000 m2. Z toho ¾ se připisují tzv. prolongacím a expanzím. „Trh průmyslových nemovitostí znovu čelil dalším výzvám. Chci ocenit dobrou práci svých kolegů, kteří dokázali vycházet vstříc různým potřebám našich nájemců a podpořit jejich byznys,“ řekl Peter Jánoši, ředitel P3 pro Českou republiku a Slovensko. 

P3 na Slovensku v loňském roce úspěšně prodloužila nájemní smlouvy osmi nájemcům. Prodloužení pronájmů a expanze tvořily přibližně 70 % ze všech nových smluv. P3 aktuálně pronajímá prostory v šesti slovenských logistických parcích o celkové rozloze téměř 500 000 m², přičemž v roce 2022 rozšířila plochu o 21 000 m².

Peter Jánoši dodal: „Loni jsme dokončili výstavbu a úspěšně zkolaudovali nejnovější halu DC7B v parku P3 Bratislava D2 u Lozorna, kterou jsme postavili pro dlouholeté klienty IHLE a MX Logistika, jako reakci na jejich expanzní plány. Flexibilita a s ní spojená schopnost rychle reagovat na aktuální potřeby nájemců jsou jednou z konkurenčních výhod, která vede k dlouhodobým vztahům P3 s klienty.“

 

Hlavní faktory ovlivňující výkonnost P3 v roce 2022:

Odolná dynamika růstu

– Růst P3 byl podpořen pružnou dynamikou růstu v odvětví, včetně příznivých dlouhodobých trendů nabídky a poptávky v důsledku pokračujícího přechodu maloobchodu na e-commerce a reorganizaci dodavatelských řetězců zákazníků.

– Nedávné události v Evropě tuto dynamiku urychlily a ukázaly odolnost míry výběru nájemného ve srovnání s jinými realitními odvětvími.

Vysoce diverzifikované a kvalitní portfolio

– Společnost vlastní a provozuje jedno z největších logistických portfolií v kontinentální Evropě s 8,3 miliardami euro GAV v 11 zemích a 7,6 miliony m² GLA.

– Geograficky diverzifikované portfolio s přítomností v 11 zemích, rozdělené následovně: Západní trhy (~61 %) a trhy střední a východní Evropy (~39 %).

– Vysoce kvalitní, moderní portfolio s průměrným stářím budov pouze ~11 let a 65 % nemovitostí v bezprostřední blízkosti měst.

Síla nájemce

– Velcí nájemci institucionálního stupně, z nichž mnozí mají rating investičního stupně („IG“) nebo jsou dceřinými společnostmi mateřských společností IG.

– ~470 zákazníků z odvětví, jako je 3PL, potravinářský a nepotravinářský maloobchod, automobilový průmysl, stavební materiály, s vysokou mírou udržení (~65 %) v celém portfoliu a stabilním výběrem nájemného i v průběhu aktuálního dění v Evropě.

Silná provozní platforma

– Vlastní týmy pro rozvoj, akvizice, správu aktiv, výstavbu a financování v 9 zemích.

– Atraktivní developerské projekty a úspěšné realizování projektů.

– Schopnost realizovat akvizice mimo trh s atraktivním čistým počátečním výnosem (NIY).

ESG jako priorita

– Překročení cíle 75 % BREEAM Very Good nebo vyšší.

– Předložena první zpráva ESG, zpráva o přechodných rizicích a zpráva o dopadech a alokaci, které podporují strategii ekologického financování společnosti.

– Zvýšení cíle v oblasti solární energie na 100 MWp do roku 2027, aby se splnila očekávání investorů, potřeby nájemců a regulační požadavky.

Konzervativní finanční politika a robustní úvěrové ukazatele

– Přechod na samostatnou dluhovou strukturu sestávající z nezajištěných dluhopisů a bankovního dluhu s cílem maximalizovat provozní flexibilitu.

– Cílová hodnota LTV maximálně 47,5 % (LTV v prosinci 2022 ve výši 44,7 %) a udržení úvěrového ratingu BBB (nebo ekvivalentního) s tím, že budoucí půjčky nebudou mít charakter regresu vůči akcionáři.

Silný a dobře kapitálově vybavený akcionář

– GIC je investor, který se orientuje na dlouhodobý horizont. Jako singapurský státní investiční fond disponuje významnými kapitálovými zdroji.

– Významná hodnota vlastního kapitálu v podnikání.