construction_výstavba

Q3 2021: Minimální neobsazenost, maximální nájmy a znovu rekordní úroveň poptávky.

Industrial Research Forum oznamuje údaje o trhu se skladovými a výrobními nemovitostmi ve 3. čtvrtletí 2021

  • Nejvíce dokončených ploch od 2. čtvrtletí 2020. Nejvíce z toho v Praze a na Plzeňsku.
  • Největší stavba byla zahájena v Olomouckém kraji. Jde o nový distribuční sklad Amazonu.
  • Celková velikost ploch ve výstavbě aktuálně dosahuje téměř 900 tisíc m2
  • Čistá realizovaná poptávka opět překonala rekord vytvořený v minulém čtvrtletí a zvýšila se na 447 800 m2, což je nejvíce v historii měření IRF.
  • Neobsazenost skladů a hal pokračovala v sestupném trendu, kdy se na konci třetího čtvrtletí dostala na průměrnou celostátní úroveň 2,5 %. 
  • Nejvyšší dosahované nájemné opět mírně vzrostlo. V Praze v současnosti dosahuje výše 5,50 EUR/m2/měsíc a očekává se, že se zde brzy dostane přes hranici 6,00 EUR.

 

CELKOVÁ NABÍDKA PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR V ČR

Celková plocha moderních průmyslových prostor určených k pronájmu v České republice vzrostla ve třetím čtvrtletí roku 2021 na 9,49 milionů m2. Dokončeno bylo v Česku celkem 176 600 m2 skladových ploch ve 12 průmyslových parcích. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se jedná o 16% nárůst, mezičtvrtletně se dokončilo dokonce o 68 % více ploch. V době svého dokončení bylo přibližně 94 % projektů již předpronajato.

Největší nově otevřenou průmyslovou halou je budova o celkové velikosti 62 100 m2, která se nachází v areálu CTPark Bor. Hala byla v době dokončení plně obsazena nezveřejněnou výrobní společností, stejně jako druhá i třetí největší dokončená budova: hala o velikosti 21 400 m2 v areálu Prologis Park Prague – Úžice a hala o velikosti 16 300 m2 v Panattoni Park Stříbro.

PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

Na konci třetího čtvrtletí roku 2021 bylo ve výstavbě téměř 897 300 m2 skladových a výrobních prostor, což je o 33 % více v porovnání s minulým čtvrtletím. Z celkového objemu ploch ve výstavbě se 25 % nachází v Olomouckém kraji, 19 % v Moravskoslezském kraji a dalších 12 % v Jihomoravském kraji. Ve třetím čtvrtletí roku 2021 byla zahájena výstavba hal o celkové rozloze 344 900 m2, z toho 186 700 mv Olomouckém kraji, kde roste nové distribuční centrum společnosti Amazon. Podíl industriálních prostor ve výstavbě bez předem zajištěného nájemce, tedy podíl spekulativní výstavby, vzrostl ve třetím čtvrtletí na 26 %.

REALIZOVANÁ POPTÁVKA

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) činila ve třetím čtvrtletí roku 2021 celkem 495 500 m2, což představuje 6,5% pokles oproti minulému čtvrtletí. V meziročním srovnání třetích čtvrtletí se jedná o významný nárůst o 60 %.

Podíl renegociací oproti minulému čtvrtletí klesl o 17 procentních bodů z 27 % na 10 %, v meziročním srovnání činil pokles 36 procentních bodů.

Čistá poptávka dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2021 úrovně 447 800 pronajatých m2, a tak o 15 % překonala rekordní hodnotu z minulého čtvrtletí. V porovnání se stejným obdobím minulého roku došlo k nárůstu dokonce o 171 %. Hlavním tahounem nové poptávky byly ve třetím čtvrtletí 2021 distribuční společnosti (zejména z e-commerce odvětví), které se na objemu nově podepsaných smluv podílely ze 46 %, následované logistickými společnostmi s 21% podílem.

VÝZNAMNÉ PRONÁJMY V RÁMCI POPTÁVKY

Největší transakcí třetího čtvrtletí 2021 byl předpronájem haly pro distribuční centrum e-commerce giganta Amazon v Panattoni Parku Kojetín o celkové velikosti 186 700 m2. Druhou největší nájemní transakcí byla renegociace o celkové velikosti 30 500 m2 v parku Euroform Trmice, kterou uzavřela výrobní společnost StanleyBlack&Decker. Třetí největší realizovaný pronájem se realizoval v parku CTPark Cheb, kde se budoucím nájemcem stane logistická společnost DHL s velikostí 22 800 m2.

NEOBSAZENOST

Ve třetím čtvrtletí 2021 míra neobsazenosti opět klesla a dostala se na průměrnou úroveň 2,5 %, což představovalo pokles o 37 bazických bodů oproti předchozímu čtvrtletí a pokles o 209 bazických bodů v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Ke konci třetího čtvrtletí 2021 bylo na trhu celkem 234 800 m2 moderních průmyslových prostor připravených k okamžitému nastěhování. Neobsazenost průmyslových prostor v Praze a nejbližším okolí stoupla o 64 bazických bodů na 2,0 %. Pokud bychom ovšem z neobsazenosti vyjmuli kancelářské prostory a také prostory pronajaté krátkodobě (do jednoho roku), míra neobsazenosti by byla nižší. V některých krajích jako např. v Praze velmi výrazně.

NÁJEMNÉ

Nejvyšší dosahované nájemné průmyslových a logistických nemovitostí (tzv. prime headline rent) v České republice v průběhu třetího čtvrtletí roku 2021 opět vzrostlo na úroveň 5,20 EUR/m2/měsíc, v Praze a okolí až na 5,50 EUR/m2/měsíc. Výše nájemného za kancelářské vestavby dosahovala 8,50 – 9,00 EUR/m2/měsíc. Obvyklá výše servisních poplatků se pohybovala mezi 0,50 – 0,65 EUR/m2/měsíc.

Definice:

Celková výměra a nová nabídka:

Moderní skladové a výrobní prostory třídy A stavěné a vlastněné developerem nebo investorem za účelem pronájmu třetím stranám. Nezahrnuje nemovitosti vlastněné koncovým uživatelem. Nová nabídka zahrnuje výše zmíněné prostory dokončené v daném období, včetně kancelářských vestavků.

Realizovaná poptávka:

Realizovaná poptávka je celková plocha před/pronajatá za určité období. K realizování poptávky dochází v momentě, kdy je podepsána smlouva
o pronájmu nebo smlouva o budoucím pronájmu. Započítávany jsou pouze dlouhodobější pronájmy (delší než jeden rok). Hrubá realizovaná poptávka zahrnuje i renegociace a prodloužení smluv. Čistá realizovaná poptávka oproti tomu počítá nově uzavřené smlouvy a rozšíření stávajících prostor v rámci existujících smluv, podnájmy či předpronájmy.

Nejvyšší dosahované nájemné:

Představuje nejvyšší nájemné, které lze ke konci sledovaného čtvrtletí dosáhnout za skladové prostory nejvyšší kvality a technické specifikace v nejatraktivnější lokalitě na trhu. Nájemné je uváděno pro jednotku s 5 000 m² hrubých vnitřních ploch, se stropní výškou přesahující 8 metrů, využívanou primárně pro distribuci a skladování a s délkou pronájmu pět let.

Míra neobsazenosti:

Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách z celkové výměry skladových a průmyslových prostor včetně kancelářských vestavků
a zázemí. 

 

Zdroj: Feedit.cz