Report – údaje o kancelářském trhu v Brně a Ostravě za první pololetí roku 2022

Brno 

 • V první polovině roku nebyla dokončena žádná budova, jeden projekt zahájil výstavbu
 • IT společnosti a poradenské služby představují největší podíl na realizované poptávce
 • Neobsazenost na kancelářském trhu v Brně klesla na 11,1 %
 • Nejvyšší dosažitelné nájemné stouplo a reflektuje tlak na cenu u nové výstavby

Nabídka kancelářských prostor v Brně

Celková výměra moderních kancelářských ploch činila na konci prvního pololetí roku 2022 celkem 635 900 m2. Budovy třídy A představovaly celkem 72 % celkové plochy, zbylých 28 % tvořily kanceláře třídy B.

V první polovině roku nebyla v Brně dokončena žádná budova ani rekonstrukce. Všechna plánovaná dokončení byla posunuta do dalších měsíců.

Aktuálně je ve výstavbě osm projektů a jedna rekonstrukce s celkovou moderní kancelářskou plochou 75 300 m2, z nichž největší jsou:

 • Brno Business Park E (13 200 m2)
 • Nová Zbrojovka D4 (12 000 m2)
 • Šumavská Tower A (11 600 m2)
 • Centrum Šumavská II (10 300 m2)

Z celkového objemu kancelářských prostor ve výstavbě by přibližně 32 800 m2 mělo být dokončeno v roce 2022.

Realizovaná poptávka v Brně

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) v prvním pololetí roku 2022 dosáhla 31 100 m2, což představuje pokles o 20 % v porovnání s předchozím pololetím a nárůst o 28 % při meziročním srovnání. Největší podíl (57 %) na tomto objemu měly v Brně společnosti ze sektoru IT a dále poradenských služeb (11 %).

Největší transakcí první poloviny roku 2022 byla renegociace IT společnosti FNZ v budově CPI Rašínova (7 000 m2), následovaná renegociací blíže nespecifikované IT společnosti v Brno Business Park (3 600 m2). Třetí největší transakcí byl nový nájem poradenské společnosti KPMG v budově Vlněna Office Park CD (1 800 m2).

Neobsazenost kanceláří v Brně

Celkem 70 900 m2 moderních kancelářských ploch bylo na konci prvního pololetí roku 2022 volných. Míra neobsazenosti klesla na 11,1 %, což představuje snížení o 51 bazických bodů při srovnání s předchozím pololetím.

 

Brno 

 • V první polovině roku nebyla dokončena žádná budova, jeden projekt zahájil výstavbu
 • IT společnosti a poradenské služby představují největší podíl na realizované poptávce
 • Neobsazenost na kancelářském trhu v Brně klesla na 11,1 %
 • Nejvyšší dosažitelné nájemné stouplo a reflektuje tlak na cenu u nové výstavby

 

Nabídka kancelářských prostor v Brně

Celková výměra moderních kancelářských ploch činila na konci prvního pololetí roku 2022 celkem 635 900 m2. Budovy třídy A představovaly celkem 72 % celkové plochy, zbylých 28 % tvořily kanceláře třídy B.

V první polovině roku nebyla v Brně dokončena žádná budova ani rekonstrukce. Všechna plánovaná dokončení byla posunuta do dalších měsíců.

Aktuálně je ve výstavbě osm projektů a jedna rekonstrukce s celkovou moderní kancelářskou plochou 75 300 m2, z nichž největší jsou:

 • Brno Business Park E (13 200 m2)
 • Nová Zbrojovka D4 (12 000 m2)
 • Šumavská Tower A (11 600 m2)
 • Centrum Šumavská II (10 300 m2)

Z celkového objemu kancelářských prostor ve výstavbě by přibližně 32 800 m2 mělo být dokončeno v roce 2022.

Realizovaná poptávka v Brně

Hrubá realizovaná poptávka (včetně renegociací) v prvním pololetí roku 2022 dosáhla 31 100 m2, což představuje pokles o 20 % v porovnání s předchozím pololetím a nárůst o 28 % při meziročním srovnání. Největší podíl (57 %) na tomto objemu měly v Brně společnosti ze sektoru IT a dále poradenských služeb (11 %).

Největší transakcí první poloviny roku 2022 byla renegociace IT společnosti FNZ v budově CPI Rašínova (7 000 m2), následovaná renegociací blíže nespecifikované IT společnosti v Brno Business Park (3 600 m2). Třetí největší transakcí byl nový nájem poradenské společnosti KPMG v budově Vlněna Office Park CD (1 800 m2).

 

Neobsazenost kanceláří v Brně

Celkem 70 900 m2 moderních kancelářských ploch bylo na konci prvního pololetí roku 2022 volných. Míra neobsazenosti klesla na 11,1 %, což představuje snížení o 51 bazických bodů při srovnání s předchozím pololetím.