Situace na trhu pražských kancelářských prostor – 2Q/2023

Prague Research Forum oznamuje údaje o kancelářském trhu v Praze za druhé čtvrtletí roku 2023
– Již 12 měsíců nezačala výstavba žádné kancelářské budovy.
– V průběhu druhého čtvrtletí nebyla dokončena žádná kancelářská budova
– Opět se více přejednávaly nájemní smlouvy.
– Neobsazenost mezikvartálně klesla na 7,3 %.
– Nejvyšší dosahované nájemné se stabilizovalo.

Vývoj trhu
Celková velikost moderních kancelářských ploch v Praze zůstala v letošním druhém čtvrtletí na hodnotě
3,85 milionů m2. Nebyla dokončena žádná kancelářská budova a také v rámci Prahy nedošlo k žádnému zahájení výstavby. Do konce roku 2023 je plánováno dokončení dalších sedmi kancelářských projektů s celkovou kancelářskou plochou 66 800 m2.

Ve druhém čtvrtletí roku 2023 bylo ve výstavbě přibližně 143 600 m2 kancelářských ploch. Nejvíce rozestavěných ploch se nacházelo v Praze 1 (26 %), Praze 10 (20 %) a Praze 5 (19 %).
Většinu nabídky moderních kanceláří (74 %) tvoří budovy třídy A, přičemž podíl nejkvalitnějších prostor
s hodnocením AAA na celkovém objemu kancelářských prostor dosahuje téměř 17 %.

Realizovaná poptávka
Celková hrubá realizovaná poptávka (tzn. včetně přejednání stávajících smluv, tzv. renegociací a podnájmů) dosáhla v druhém čtvrtletí roku 2023 velikosti 148 800 m2, což představuje meziroční nárůst o 23 % a rovněž nárůst mezičtvrtletně o 10 %.

Nejvyšší hrubá realizovaná poptávka byla v druhém čtvrtletí zaznamenána v městských částech Praha 4 (41 %), Praha 5 (16 %) a Praha 1 (14 %). Nejvyšší poptávku po kancelářích realizovaly technologické (42 %), finanční (9 %) a farmaceutické společnosti (7 %).
Podíl nově pronajatých prostor a expanzí ve stávajících budovách představoval 41 % z celkové hrubé realizované poptávky, zatímco předpronájem nových kanceláří ve výstavbě činil 4 %. Majoritní podíl tvořily přejednané stávající smlouvy (tzv. renegociace), a to 53 %.
Podnájmy již pronajatých prostor představovaly 2 % z realizované poptávky.

Významné pronájmy
Největšími transakcemi ve druhém čtvrtletí 2023 byla přejednání stávajících nájemních smluv, zejména společnosti DHL Information Services v areálu The Park (18 000 m2) v Praze 4 a společnosti Microsoft v budově Delta na Brumlovce (16 100 m2) v Praze 4. Největší nový pronájem uzavřela společnost Sandoz v budově Enterprise (5 700 m2) v Praze 4.

Podíl neobsazené plochy a čistá absorpce
Čistá absorpce vyjadřuje změnu obsazených kancelářských prostor na trhu za dané období. V porovnání
s předchozím čtvrtletím vzrostla obsazená kancelářská plocha o 13 600 m2.
Neobsazenost kanceláří klesla ze 7,6 % v prvním čtvrtletí 2023 na 7,3 % ve druhém čtvrtletí 2023.

Celková plocha volných kanceláří na konci čtvrtletí dosáhla 279 600 m2. Nejvíce volných prostor bylo v Praze 4 (53 800 m2) a Praze 5 (50 700 m2). Naopak nejméně neobsazených ploch bylo v Praze 10 (7 700 m2) a Praze 2 (8 700 m2).
V procentuálním vyjádření byla nejvyšší míra neobsazenosti v Praze 3 (20,4 %) a Praze 9 (14,4 %), nejnižší pak v Praze 8 (3,9 %) a Praze 10 (5,0 %).

Nájemné
Nejvyšší dosahované nájemné (tzv. prime) se v druhém čtvrtletí roku 2023 stabilizovalo na hodnotách v rozmezí 26,50–27,00 eur za m2 za měsíc za nejlepší kanceláře v centru města, 17,75–18,25 eur v širším centru a 15,00–16,00 eur v okrajových částech města.

Rostoucí ceny stavebních prací se kromě nájemného promítají také do nabídek příspěvků na kancelářské vestavby, případně jiných pobídek