Skupina Kuehne+Nagel získala titul vizionářského lídra mezi poskytovateli logistiky

Skupina Kuehne+Nagel byla výzkumnou a poradenskou společností Gartner oceněna jako vizionářský lídr. V rámci jejího magického kvadrantu (Magic Quadrant for Third Party Logistics Providers) jsou poskytovatelé logistických služeb třetích stran (3PL) hodnoceni na základě dvou kritérií: úplnosti jejich vize a schopnosti přenést tuto vizi do reality.

Letos dosáhla skupina Kuehne+Nagel v obou kritériích lepšího výsledku než v předchozích letech a podle hodnocení vycházejícího z analýzy a rozhovorů se zákazníky je nejvizionářštějším logistickým poskytovatelem. Uznaní společnosti Gartner se jí dostalo za poskytování řešení, která jsou přizpůsobená na míru jednotlivým odvětvím průmyslu.

„Snažíme se využívat naše znalosti a know-how k poskytování co nejlepších logistických služeb napříč rozličnými průmyslovými odvětvími. Ať už jde o zákazníky působící ve zdravotnictví nebo v oblasti high-tech, při budování dodavatelských řetězců se soustředíme vždy na jejich konkurenceschopnost, udržitelnost a odolnost,“ řekl Miroslav Pudil, generální ředitel společnosti Kuehne+Nagel pro Českou republiku.

Pečlivý přístup k zákazníkům a společenská odpovědnost jsou klíčovými hodnotami skupiny Kuehne+Nagel. „Máme velkou radost, že společnost Gartner ocenila i naše úsilí v boji proti změně klimatu. V této oblasti podnikáme řadu konkrétních kroků, včetně využívání biopaliv, které nám pomáhají přiblížit se našemu cíli dosáhnout do roku 2030 plné uhlíkové neutrality,“ uvedl Miroslav Pudil.

Kontakt

reLokatio s.r.o.
Václavské náměstí 2132/47
Nové Město
110 00 Praha 1
IČ: 04635001