Skupina Kuehne+Nagel získala titul vizionářského lídra mezi poskytovateli logistiky

Skupina Kuehne+Nagel byla výzkumnou a poradenskou společností Gartner oceněna jako vizionářský lídr. V rámci jejího magického kvadrantu (Magic Quadrant for Third Party Logistics Providers) jsou poskytovatelé logistických služeb třetích stran (3PL) hodnoceni na základě dvou kritérií: úplnosti jejich vize a schopnosti přenést tuto vizi do reality.

Letos dosáhla skupina Kuehne+Nagel v obou kritériích lepšího výsledku než v předchozích letech a podle hodnocení vycházejícího z analýzy a rozhovorů se zákazníky je nejvizionářštějším logistickým poskytovatelem. Uznaní společnosti Gartner se jí dostalo za poskytování řešení, která jsou přizpůsobená na míru jednotlivým odvětvím průmyslu.

„Snažíme se využívat naše znalosti a know-how k poskytování co nejlepších logistických služeb napříč rozličnými průmyslovými odvětvími. Ať už jde o zákazníky působící ve zdravotnictví nebo v oblasti high-tech, při budování dodavatelských řetězců se soustředíme vždy na jejich konkurenceschopnost, udržitelnost a odolnost,“ řekl Miroslav Pudil, generální ředitel společnosti Kuehne+Nagel pro Českou republiku.

Pečlivý přístup k zákazníkům a společenská odpovědnost jsou klíčovými hodnotami skupiny Kuehne+Nagel. „Máme velkou radost, že společnost Gartner ocenila i naše úsilí v boji proti změně klimatu. V této oblasti podnikáme řadu konkrétních kroků, včetně využívání biopaliv, které nám pomáhají přiblížit se našemu cíli dosáhnout do roku 2030 plné uhlíkové neutrality,“ uvedl Miroslav Pudil.