Společnost BENSELER se stěhuje do nové výrobní haly

Frankenberg/Říčany, 21. července 2021 – Skupina BENSELER rozšiřuje své aktivity ve východní Evropě. V České republice proběhlo stěhování přidružené společnosti Prove Tech CZ, s. r. o., do větší výrobní haly. Nový závod v průmyslové zóně u Říčan stojí jen kousek od toho stávajícího, nová hala však nabízí výrazně větší výrobní kapacitu. V posledním čtvrtletí letošního roku pak plánuje otevřít pobočku v Polsku. Společnost, která zajišťuje stabilní dodavatelské řetězce v rámci Evropy, tak získává značnou výhodu.

Stěhování jen přes ulici je optimálním řešením pro naše zákazníky, kteří si nemusejí zvykat v podstatě na žádnou změnu, ale také pro nás. Můžeme tak totiž dál plynule pokračovat ve využívání našich logistických struktur, které jsme budovali a vyvíjeli po desetiletí,“ říká Silvio Peschke, který společně s Jiřím Prokopem českou společnost řídí. Skupina BENSELER v Prove Tech CZ drží 70% podíl.

Stěhování do nové haly započalo na přelomu září a října 2020, kdy byla výrobní zařízení na původním místě demontována a následně nainstalována na nové adrese K Borovému 101, Říčany. Výroba se opět rozběhla již zhruba na začátku listopadu 2020. Nová hala je oproti té původní výrazně větší, nabízí přibližně 1 000 m² výrobních a 250 m² administrativních prostor. „Větší zázemí znamená také větší kapacitu, kterou chceme jednoznačně využít pro další růst,“ říká generální ředitel Silvio Peschke.

Provoz v nové hale v Říčanech se nyní zároveň modernizuje. Kromě dvou stávajících zařízení pro termické odstraňování otřepů (TEM) se v současné době instaluje třetí. Jako další proces nabízejí specialisté na odstraňování otřepů elektrochemické obrábění kovů (ECM) a průmyslové čištění dílů. Specialitou v areálu je CNC obrábění, které využívá především tuzemský výrobce automobilů pro výrobu svých přípravků.

Krátké vzdálenosti, stálý tok materiálů

S novými kapacitami a rozšířeným portfoliem zohledňuje společnost BENSELER také aktuální události a vývoj. „Pandemie koronaviru ukázala, jak citlivé jsou dodavatelské řetězce, a to i v našem odvětví – zejména při pohledu do zámoří,“ říká Silvio Peschke. „Díky možnostem, které nám nové sídlo závodu nabízí, můžeme naše zákazníky podporovat různými způsoby, a to i proto, že jsme jim nablízku.“ Právě důraz na krátkou vzdálenost je důležitým aspektem, který je hluboce zakotven v podnikové strategii společnosti BENSELER. Cílem tohoto přístupu je efektivní integrace služeb společnosti do výrobních řetězců zákazníků, což zvyšuje jejich hodnotu. V praxi to znamená, že jsou rozvozové trasy krátké a lze je zvládnout nákladním autem. „Totéž samozřejmě platí i pro vlastní materiálové a surovinové hospodářství. Ani cesty k našim dodavatelům a kooperačním partnerům nejsou nijak dlouhé,“ doplňuje Silvio Peschke. Výsledkem je do značné míry konstantní tok materiálů a zboží bez časových ztrát v kombinaci s trvale vysokou kvalitou výroby a zpracování.

Nová dceřiná společnost BENSELER v Polsku

Blízkost k zákazníkovi a spolehlivé dodavatelské řetězce jsou také důvodem, který vedl skupinu BENSELER k založení dceřiné společnosti BENSELER Polska v sousedním Polsku. V současné době je polská klientela obsluhována z Frankenbergu, což z dlouhodobého hlediska a také s ohledem na strategii internacionalizace společnosti není ideální řešení. První průzkum trhu byl proveden již v roce 2016, nyní byla nalezena vhodná lokalita a nemovitost. V říjnu 2021 by pak měly být pro dceřinou firmu v Opolí nainstalovány první stroje. Zahájení výroby je plánováno na čtvrtý kvartál roku 2021. Portfolio společnosti BENSELER Polska, kterou budou řídit Silvio Peschke a Maciej Grabowski, zahrnuje zpočátku termické odstraňování otřepů (TEM) a průmyslové čištění dílů.

Obrazový materiál (zdroj: společnost BENSELER):

Krátké vzdálenosti – toto heslo platilo také pro stěhování společnosti Prove Tech CZ, s. r. o. Těžké technologie bylo do nové haly potřeba dopravit pouze na vzdálenost jednoho kilometru.

Nová výrobní hala společnosti Prove Tech CZ, s. r. o., v průmyslové zóně Říčany, Česká republika.

O společnosti BENSELER

Společnost BENSELER je kompetentním poskytovatelem služeb a partnerem pro technicky náročná řešení v oblasti povrchových úprav, povlakování, odstraňování otřepů a elektrochemického obrábění kovových sériových dílů. Skupina BENSELER se sídlem v Markgröningenu u Stuttgartu se skládá ze dvou obchodních divizí: povrchové úpravy a odstraňování otřepů. V roce 2018 společnost vstoupila také do doplňkové výroby v oblasti kovů.

Společnost neustále rozvíjí své klíčové procesy, doplňuje je o předcházející a navazující procesy a udržuje systémová partnerství se svými zákazníky. Společnost BENSELER proto rozumí potřebám trhu a může nabídnout řešení s přidanou hodnotou. Blízkost k zákazníkovi zajišťuje několik závodů a poboček v Německu a také ve Švýcarsku a České republice.

V obchodním roce 2020 dosáhla skupina BENSELER obratu přibližně 127 milionů eur. Společnost v současné době zaměstnává přibližně 1 050 lidí, z toho 35 učňů. Činnost této rodinné společnosti, která existuje již 60 let, se kromě technických znalostí vyznačuje také trvalou udržitelností a sociální angažovaností.