Třetí fond skupiny ARETE má zajištěno bankovní financování od bankovní skupiny Raiffeisen

Investiční a nemovitostní skupina ARETE podepsala 1. července s Raiffeisenbank smlouvu na čerpání úvěru 30 milionů EUR. Prostředky budou sloužit na urychlení růstu portfolia fondu ARETE INDUSTRIAL SICAV prostřednictvím připravených akvizic a do nové výstavby průmyslových nemovitostí při zachování bezpečného poměru bankovního financování vůči hodnotě majetku fondu.

„Budujeme nové portfolio fondu a kvalita nakupovaných nemovitostí se odráží v poskytnutém financování. Úvěrová linka ve výši 30 milionů EUR potvrzuje úspěšnou strategii našich fondů, která aktuálně pokračuje v našem třetím fondu – důvěra skupiny Raiffeisen to jednoznačně podtrhuje. Financování v uvedené výši je pouze prvním krokem, který je spíš předznamenáním ambicí fondu spravovat majetek v celkové výši přes 400 mil. EUR. Vzhledem k rozpracovaným investičním projektům věřím na navýšení této úvěrové linky ještě na přelomu letošního roku“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE.

„Poskytnuté financování se silnou bankovní skupinou Raiffeisen je pokračováním naší spolupráce, která započala financováním našeho druhého podfondu. Důvěra banky přináší našemu fondu vysokou stabilitu a jistotu dostatečného zajištění kapitálem. Umožnuje hladké dokončení připravených akvizic a zrychlení tempa formování portfolia fondu. Můžeme tak dobře využít všech příležitostí, které na trhu aktuálně máme. Zároveň chceme nadále udržovat bezpečný poměr bankovních úvěrů vůči hodnotě majetku. Zejména v současné době totiž naši strategii nižšího zadlužení považujeme jednoznačně za naši konkurenční výhodu,“ doplňuje Robert Ides, druhý spoluzakladatel skupiny ARETE.