Urbanity Campus Tachov dosáhl nejlepšího hodnocení certifikace BREEAM Communities v regionu Střední a Východní Evropy

Urbanity Campus Tachov se stal vůbec prvním průmyslovým areálem v České
republice, který prestižní mezinárodní ocenění BREEAM Communities získal. Nyní více
jak tříletý proces certifikace dokončil s výsledným hodnocením „Excellent“. Potvrdil
tak své výjimečné postavení na poli budování unikátních a udržitelných kampusů
nejen v tuzemsku, ale celém regionu CEE. Nyní zahajuje realizaci druhé etapy
projektu, která nabídne 55 000 m 2 pronajímatelných ploch a počítá i s přestavbou
multifunkční budovy, která dále povede k ekonomickému a sociálnímu rozvoji zdejší
lokality.

Komplexní certifikát BREEAM Communities sleduje u hodnocených projektů celou řadu
hledisek s důrazem na oblast sociální, ekonomickou nebo enviromentální. Vůbec nejvyšší
známky dosáhl tachovský kampus v kritériu „social wellbeing“, což odráží fakt, že součástí
tohoto moderního výrobního areálu jsou vedle výrobních objektů také obchody, služby či
dětská skupina, jejíž založení, které proběhlo ve spolupráci s vedením města a spolkem
Freedom Life, významným způsobem podpořilo chybějící předškolní vzdělávání ve zdejším
regionu.

„Otevření dětské skupiny bylo součástí společensky zodpovědné strategie celého projektu.
Vede to totiž k zajištění ještě většího komfortu stálých a kmenových zaměstnanců a
současně pomáhá městu Tachov s navýšením nedostatečné kapacity předškolního
vzdělávání,“ vysvětluje Markéta Šimáčková, provozní a obchodní ředitelka nemovitostní
skupiny Urbanity, která i tímto krokem naplňuje svou filosofii, a sice vytvářet moderní
výjimečné pracovní prostředí a zároveň zkvalitňovat život v dané lokalitě rozšiřováním
občanské vybavenosti či dopravní a technické infrastruktury v úzké spolupráci s místní
samosprávou i obyvateli.

„Jsme investorem, který má ve všech lokalitách, kde působí, trvalou vizi. Chceme být
ohleduplným a spolehlivým partnerem komunity a získané prestižní ocenění nám ukazuje, že
se ubíráme správným směrem. Naše kampusy jsou integrální součástí měst, jejichž
prosperita je i v našem zájmu. I proto vytváříme příjemné, atraktivní a společensky živé
prostředí, motivující mladé lidi zůstat v tradičních regionech,“ dodal Roland Hofman,
spoluzakladatel skupiny Urbanity. Vysoký rating certifikace tak v souhrnu ocenil celkový
zdravý a udržitelný ekosystém kampusu s jednoznačně prospěšným vlivem na komunitu i
okolí.

V rámci druhé etapy výstavby, ke které skupina Urbanity již získala stavební povolení,
vznikne dalších 55 000 m 2 pronajímatelné výrobní plochy. K dispozici budou jednotky od
3 000 do 18 200 m 2 . Zároveň bude zahájena komplexní revitalizace multifunkční budovy
zahrnující nadstandardní občanskou vybavenost včetně ubytování hotelového typu, poskytovaná uživatelům kampusu, ale i místní komunitě. Aktuálně jsou vedena jednání
s potenciálními dlouhodobými nájemci a provozovateli.