VGP dokončila poslední halu ve VGP Parku Hrádek nad Nisou pro Drylock Technologies přesahující plochu 30 000 m2

Evropský vlastník a developer semi-industriálních a logistických nemovitostí VGP završil výstavbu svého nejrozsáhlejšího areálu v severních Čechách. VGP Park Hrádek nad Nisou zahrnuje pět hal s celkovou pronajímatelnou plochou přes 122 000 m2. Všechny haly byly realizovány na míru jedinému nájemci – společnosti Drylock Technologies, přednímu světovému výrobci dětských plen a hygienických potřeb. Spolupráce byla zahájena již v roce 2011 výstavbou první haly. Dnes, po předání poslední haly o velikosti více než 30 000 m2, firma dohromady využívá 116 000 mvýrobních, logistických a kancelářských ploch s možností další expanze o posledních 6 000 m2.

„Již od začátku spolupráce se haly realizovaly s důrazem na velmi vysokou provozní a nákladovou efektivitu, ovšem kromě toho splňují i náročné designové a funkční parametry. Součástí nově zkolaudované haly je mimo jiné dopravníkový tunel pod silnicí I/35 propojující ji s již existující halou. Tento podzemní dopravní a komunikační koridor významně napomůže k snížení dopravní zátěže jak v okolí projektu, tak uvnitř samotného areálu,“ komentuje David Plzák, Country Manager VGP pro Českou republiku.

Výstavba všech hal probíhala s ohledem na udržitelnost a životní prostředí. Na střeše té poslední byla již dokončena příprava na umístění fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 2 812 kWp. Jejich instalace je naplánovaná na 3. čtvrtletí letošního roku. „V rámci areálu jsme současně provedli celou řadu kroků podporujících místní ekosystém. Jedná se například o realizaci kvetoucí louky, do které jsme umístili včelí úly, kamenné zídky pro plazy anebo hmyzí hotel. Dále jsme upravili retenční nádrž tak, aby byla udržována stálá hladina vody. Díky tomu zde vzniklo přírodní jezírko doplněné dlážděním okrajů z kamene, který zapadá do zdejšího krajinného rázu,“ doplňuje David Plzák.

Společnost Drylock založila svůj vlajkový výrobní závod právě v Hrádku nad Nisou. V současnosti se jedná o rychle rostoucí společnost se sídlem v Belgii a dalšími závody v Itálii, Španělsku, USA či Brazílii. Prostřednictvím inovací a udržitelných řešení ve výrobě splňuje ta nejvyšší očekávání spotřebitelů v oblasti hygienických produktů a zároveň je šetrná k životnímu prostředí.

„Společnost Drylock Technologies je náš významný obchodní partner. Jsme velmi rádi, že jsme mohli v rámci expanze nabídnout klientovi novou skladovací kapacitu, a to v relativně krátkém čase, včetně požadavku na dodávku elektrické energie z obnovitelných zdrojů,“ dodává Ondřej Titz, komerční ředitel VGP pro Českou republiku.

„Velmi si vážím velmi profesionální spolupráce se společností VGP, která reflektuje naše často velmi specifické potřeby zejména v oblasti výrobních hal. Z tohoto pohledu byla právě dokončená skladová hala spíše standardní projekt (nepočítám-li velmi specifické tunelové propojení pod silnicí 1. třídy I/35). Naproti tomu v současnosti pro nás společnost VGP provádí konverzi stávající skladové haly na halu výrobní, což obnáší množství stavebních a technologických úprav, jako je vestavba mezaninů, výstavba nové trafostanice a kompresorovny na stlačený vzduch a mnohé další technické instalace potřebné pro rozšíření výroby dětských hygienických potřeb (plenky, plenkové kalhotky),“ komentuje Jiří Lukeš, ředitel výrobního závodu Drylocku v Hrádku nad Nisou.

Společnost VGP již v rámci podpory lokální infrastruktury a kultivace okolí parku v Hrádku nad Nisou vybudovala okružní křižovatku, 500 metrů dlouhý chodník do Oldřichova na Hranicích včetně dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v LED provedení či novou splaškovou kanalizaci. V rámci této výstavby proběhla i výsadba ovocných stromů podél silnice do Oldřichova. Dalšími stromy byl osázen také protihlukový zeminový val, který společnost vytvořila ke snížení hlukové zátěže směrem do Oldřichova na Hranicích, v jejíž blízkosti se nachází poslední dokončená hala. Realizována byla rovněž klidová zóna s posezením „U křížku – Richterův kříž“, která slouží místním obyvatelům.