VGP – Finanční výsledky 2022 – ČR přispěla 8 % z objemu nových nájemců

Z celkového objemu nových nájemců Česká republika přispěla celkem 4,3 milionu EUR (8 %)

28. února 2023, 7:00, Antverpy, Belgie: VGP NV (‘VGP’ nebo ‘Skupina’) dnes oznamuje výsledky za finanční rok ukončený k 31. prosinci 2022:

 • Solidní provozní výkon
  • Silný trend v pronájmech přinesl 73,4 milionu EUR z nově podepsaných a obnovených smluv, čímž podepsané závazky k pronájmu po přepočtu na rok dosáhly 303,2 milionu EUR a představují meziroční nárůst o 18,4 %.
  • Dodáno 44 projektů o rekordní rozloze 1 141 000 m², což představuje 71,9 milionu EUR výnosu z pronájmů po přepočtu na rok.
  • Ke konci roku je ve výstavbě 26 projektů o celkové ploše 814 000 m2, což představuje dalších 51,3 milionu EUR v ročních nájmech poté, co bude dostavěno a pronajato (dnes předem pronajato více než 90 %).
  • 5,9 milionu EUR hrubého příjmu z obnovitelné energie.
 • Provozní zisk ve výši 177,5 milionu EUR před nerealizovanými ztrátami z ocenění ve výši 293 milionů EUR mimo jiné odráží zápornou změnu ocenění totožných aktiv portfolia VGP o 7,33 % v důsledku dalšího zvyšování tržních výnosů.
 • Recyklace hotovosti ve výši 347 milionů EUR prostřednictvím prodejů a uzavřených transakcí se společnými podniky, které vedly k realizovaným ziskům ve výši 87,2 milionu EUR v roce rekordních transakcí se společnými podniky.
 • Pokrok ve stávajících společných podnicích:
  • K 17. lednu úspěšně provedená desátá transakce s Prvním společným podnikem, přinášející 81 milionů EUR v hotovosti.
 • Pokročilá jednání o založení nových společných podniků v roce 2023 a o uzavření transakcí s nimi v různých částech portfolia.
 • Poměr zadluženosti ke konci roku činí 34,4 %, podpořený 1,1 miliardou EUR dostupné likvidity.
 • Záměr navrhnout valné hromadě rozdělení hrubé dividendy v hodnotě 2,75 EUR za akcii.

„Jsem hrdý na naše výsledky v roce 2022. Z hlediska činností v oblasti pronájmu je to jeden z našich nejlepších roků v historii a s ohledem na ekonomické a geopolitické výzvy je to možná náš dosud nejlepší rok, během nějž jsme podepsali a obnovili nájemní smlouvy v hodnotě 73,4 milionu EUR. Zatímco v reakci na makroekonomické podmínky jsme zaznamenali znehodnocení našeho portfolia, společnost VGP v roce 2022 realizovala zisky ve výši 87,2 milionu EUR ze všech prodejů do společných podniků, což odráží vysoká dvouciferná hodnota vnitřní míry návratnosti v tomto roce, jenž byl rekordní počtem uzavřených transakcí s našimi partnery ze společných podniků,“ komentuje Jan Van Geet, výkonný ředitel VGP.

„V průběhu roku jsme dodali rekordní počet více než 1,1 milionu metrů čtverečních vysoce kvalitních aktiv a v důsledku toho se naše čisté příjmy z pronájmu a obnovitelných zdrojů energie zvýšily o 51 % na 107 milionů EUR. S celkovým smluveným příjmem z pronájmů ve výši 303 milionů EUR bude cashflow našeho portfolia růst podobným tempem i v roce 2023. Stejně tak i naše úsilí při budování platformy obnovitelné energie zaznamenává dobrou dynamiku s +200 MWp solárních systémů, které jsou již instalovány nebo ve výstavbě,“ pokračuje Jan Van Geet.

„K roku 2023 přistupujeme s důvěrou, protože vidíme, že poptávka ze strany nájemců je stále dobrá, náklady na výstavbu začínají klesat a naše technická způsobilost a opatření ESG se stávají stále důležitějšími faktory, které nás definují. Těžíme ze silné hotovostní pozice a vyhlížíme nové příležitosti, které se v současném prostředí objeví. Přesto zůstáváme vzhledem k převládajícím nejistotám ostražití a zaměřujeme se na ziskový rozvoj za atraktivních podmínek. To se projevilo v prosinci loňského roku při předání VGP Parku Mnichov, který byl vybaven nejvyššími technickými standardy a řadou opatření v oblasti udržitelnosti a byl předám bezpečně v rámci rozpočtu. Spoléháme na žádanost našich lokalit a pružnost našich týmů, které dále posilují plánování projektů,“ uzavírá Jan Van Geet.