Vhodná lokalita pro Gigafactory se vybírala rok a půl. Ve hře bylo 13 různých míst

Automobilový průmysl je jedním ze základů českého průmyslu. Generuje desetinu českého HDP, čtvrtinu exportu a zaměstnává okolo 180 tisíc osob. Nástup elektromobility je pro něj však velkou výzvou, na kterou je nutné zareagovat. Realizace Gigafactory nám v tom může pomoci,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Proto výběru vhodné lokality pro stavbu továrny na autobaterie do elektromobilů předcházel pečlivý, téměř rok a půl dlouhý proces. Původně bylo zvažovaných variant dvanáct – Cheb, Prunéřov, Petrovice, Žatec, Staré Sedlo, Ralsko, Plazy, Milovice, České Budějovice, Mošnov, Holešov a Bochoř. Z těchto 12 lokalit následně vzešel užší výběr čtyř možností – mediálně zmiňovaný Prunéřov, Cheb, Staré Sedlo a Bochoř. Podrobnější průzkum však odhalil u Prunéřova a Chebu problém v podobě malé velikosti pozemku a v případě Starého Sedla problém s poddolovaností pozemku.

Lokalita letiště Bochoř se původně jevila jako vhodná, ale po dalších analýzách této varianty rovněž sešlo. Z následných jednání se zainteresovanými subjekty vzešlo ještě další možné umístění továrny, kterým je právě letiště Líně. Tato lokalita se po podrobném prověření ukázala jako ideální.

„Ze všech 13 analyzovaných míst vyšla právě lokalita letiště Líně jako jediná možnost pro realizaci průmyslové zóny v požadovaných parametrech a čase. Zásadní byla při výběru lokality její velikost, blízkost vodních zdrojů či okolní infrastruktura,“ popisuje Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu v současné době pověřený řízením agentury CzechInvest, která měla průzkum možných míst pro Gigafactory na starost. „Velkou výhodou je také to, že Líně jsou brownfieldem se starými ekologickými zátěžemi a nedojde tak k záboru zemědělské půdy,“ dodává.

 

Zdroj: Czechinvest